icon
เข้าสู่ระบบ

ระบบเศรษฐกิจ (Questioning Method)

13540
ภาพประกอบไอเดีย ระบบเศรษฐกิจ (Questioning Method)

ระบบเศรษฐกิจ (Questioning Method) เป็นวิธีการสอนโดยใช้คำถามทั่วไปในการสอน (FREE เพาเวอร์พอยด์สื่อไฟล์การสอน)

หากถามแบบทั่วแบบโยนคำถามเข้าไปในชั้นเรียน เราอาจจะได้คำตอบจากนักเรียนที่เรียนเก่งหรือกล้าตอบเท่านั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นนักเรียนคนอื่นๆในชั้นเรียน ให้คุณครูลองแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นทีมตาม ตัวละครดังต่อไปนี้ คือ ลุงโจ ลุงปูติน ลุงผิง ลุงโม ลุงคิชิดะ ลุงจอห์น ลุงมาครง และลุงตู่ เมื่อคุณครูแบ่งกลุ่มหรือทีมได้ตามแต่ละชื่อได้แล้ว ก็สามารถเริ่มกิจกรรมได้ 

กติกา

1) 3 ทีมแรกที่ตอบคำถามเข้าจะได้กลุ่มละ 2 คะแนน (ไม่เน้นผิดถูก แต่เน้นความใกล้เคียง)

2) ทีมที่เหลือที่ตอบคำถามเข้ามาจะได้กลุ่มละ 1 คะแนน 

3) กลุ่มที่ไม่ตอบคำถามเลยในข้อนั้นจะได้ 0 คะแนน

4) มีคำถามข้อพิเศษอยู่ 2 ข้อคือ ข้อที่ 4 กับข้อที่ 8

-ข้อที่ 4 มีตัวเลือกให้เลือกตอบก่อนแล้วเฉลยที่หลัง ภายในตัวละเลือกมี 3 คำตอบ (ตอบถูก 2 คะแนน ผิดเหลือ 1 คะแนน)

-ข้อที่ 8 ทุกกลุ่มที่ตอบเข้ามาจะได้คะแนนกลุ่ม 2 คะแนนทุกกลุ่ม

.

คำถามที่ใช้ในกิจกรรม มีทั้งหมด 8 ข้อดังนี้

1. ระบบเศรษฐกิจคืออะไร ?

2. เราจะแลกเปลี่ยนสินค้าได้อย่างไร ?

3. ใครเป็นคนกำหนดราคา ? 

(เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจข้อนี้อย่าลืมบอกเขาว่า สิ่งที่จะกำหนดราคาได้คือ ความต้องการของตลาด อุปสงค์และอุปทานของตลาด)

4. คิดว่าแบบไหนคือระบบเศรษฐกิจของประเทศเรา ? (มีตัวเลือก)

5. จากภาพที่คุณเห็นคุณคิดว่าทุนนิยมมีอำนาจทางเศรษฐกิจอย่างไร ? (ตอบตามความคิดเห็นของผู้เรียน)

6. หากรัฐบาลทำโครงการไม่สำเร็จจะส่งผลตามมาในระบบเศรษฐกิจอย่างไร ?

7. บางประเทศแสวงหาประเทศที่มีเศรษฐกิจแบบเปิดมากกว่า คิดว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้น ? 

8. ระหว่างบริษัทกับพนักงาน คุณคิดว่าใครชอบระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมกับระบบแบบสังคมนิยมมากกว่ากัน ?

*เพิ่มเติมเพื่อเป็นการเพิ่มความสนุกและความมันส์ คุณครูสามารถเพิ่มตัวจับเวลาลงไปได้ โดยใช้เว็บจับเวลาออนไลน์ stopwatch.thaiware.com ข้อละ 2-3 นาทีขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคุณครูผู้สอนนะครับ

ประกาศคะแนนหลังกิจกรรมเสร็จสิ้น เพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้น

.

สรุปกิจกรรม เปิดประตู...สู่ระบบเศรษฐกิจ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แข่งขันกัน ไม่ใช่แข่งกันเพื่อคะแนน แต่เพื่อแข่งขันกันในด้านของการคิด และการแสดงความคิดเห็นร่วมกันในประเด็นคำถามภายในชั้นเรียนได้อย่างหลากหลาย

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: #1ระบบเศรษฐกิจ.pptx

ดาวน์โหลดแล้ว 89 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(2)
เก็บไว้อ่าน
(7)