icon
giftClose
profile

ระบบไหลเวียนเลือด

23213

สื่อการสอนวิทยาศาสตร์เรื่อง "ระบบไหลเวียนเลือด" สื่อการสอนชิ้นนี้จะทำให้เราเห็นการแลกเปลี่ยนแก๊สภายในปอดจากเลือดดำกลายเป็นเลือดแดง จากนั้นร่างกายได้นำเลือดแดงไปใช้ประโยชน์จนกลับมาเป็นเลือดดำอีกครั้ง

การทำสื่อชิ้นนี้จะต้องมีความรู้เรื่องการใช้สารเคมีที่สามารถทำให้เปลี่ยนสีได้ และความรู้เกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือด สื่อชิ้นนี้เป็นระบบปิด เราจะใช้ปั๊มน้ำเป็นตัวขับเคลื่อน Bromothymol blueที่ผสมกับ Acetic acid ซึ่งจะกลายเป็นสีเหลือง(เลือดแดง)ให้ไหลภายในวงจรจากนั้นจะเติม Sodium hydroxide (การหายใจระดับเซลล์) ที่แผ่นอะคลิลิค (เนื้อเยื่อ) จะทำการเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงิน(เลือดดำ) จากนั้นก็จะไหลไปยังปอดด้านบนซึ่งปอดด้านบนเราจะเติม Acetic acid (แทนการหายใจเข้าที่มีออกซิเจนสูง) ทำให้น้ำกลายเป็นสีเหลืองอีกครั้งวนเป็นวงจรไปเรื่อยๆ


การนำสื่อไปใช้สามารถนำสื่อไปใช้ในการสอนเรื่องระบบไหลเวียนเลือด บอกให้นักเรียนทราบและเข้าใจกลไกลการทำงานของระบบไหลเวียนเลือดและแลกเปลี่ยนแก๊สโดยการเปิดสวิตซ์ที่ตัวปั๊มจากนั้นระบบไหลเวียนโลหิตก็จะไหลเป็นอัตโนมัติ


สารเคมีที่ใช้

1.Bromothymol blue

2.Sodium hydroxide

3.Acetic acid


อุปกรณ์ที่ใช้ทำ

1.ปั๊มน้ำ 12 V 3 ตัว (ที่ใช้ในตู้ปลา)

2.สายยางขนาด 6 mm.

3.แผ่นอะคลิลิค หนา 3 mm. และกาวประสานอะคลิลิค

4.จุกยาง 10 อัน

5.วาวล์กันน้ำย้อน

6.กล่องใสใส่สารเคมี

7.กาวร้อน

8.ปืนกาววิธีการทำ

1.ต่อปั๊มน้ำและสายยางเข้าด้วยกันโดยสามารถปรับความเร็วการดูดน้ำได้โดยต้องดูดให้ได้ช้าที่สุด ต่อสายยางจากกล่องใส่สารเคมี Bromothymol blueที่ผสมกับ Acetic acidไปที่ปั๊ม

2.ตัดแผ่นอะคลิริคให้เป็นรูปทรงตามที่ออกแบบโดยด้านในเป็นช่องว่างเล็กสามารถให้น้ำเข้าไปเปลี่ยนสีได้ และเจาะรูทำช่องให้น้ำจากสายยางสามารถไหลเข้าออกได้จำนวน 3 รู เสียบจุกยางลงไปในรูและต่อสายยางจากปั๊มน้ำมาที่แผ่นอะคลิลิครูแรก รูตรงกลางจะต่อกับปั๊มที่ดูด Sodium hydroxide เข้าไป (แทนการหายใจระดับเซลล์) รูที่สามน้ำในแผ่นอะคลิลิคจะไหลออกมาเป็นน้ำเงิน

3.จากนั้นต่อสายยางจากรูที่ 3 ไปที่ปอดและบริเวณปอดจะเจาะรูเพื่อให้ปั๊มดูด Acetic acid เข้ามาผสมที่ปอดได้จากนั้นจะปล่อยผ่านรูของปอดอีกข้าง(เลือดแดง)วนไปเรื่อยๆ


คลิปวีดีโอ : youtube.com/watch?v=FCT0QdT87UI

แท็กที่เกี่ยวข้อง

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(1)
เก็บไว้อ่าน
(1)