icon
giftClose
profile

เพลงกริยาสามช่อง

16721
ภาพประกอบไอเดีย เพลงกริยาสามช่อง

เอานำเพลงที่ฮิตๆมาแต่งเพลงกริยาสามช่องเพื่อให้นักเรียนท่องจำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น และจดจำได้อย่างรวดเร็ว

ในแต่ละปีการศึกษาปัญหาของการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนไม่สามารถจดจำคำศัพท์ได้และไม่สามารถนำเอาคำศัพท์ไปใช้ในประโยครู้ความหมายของคำศัพท์น้อย ดิฉันในฐานะครูผู้สอนจึงได้แก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยการนำเพลงที่มีชื่อเสียงในแต่ละยุคมาแต่งเป็นเพลงกริยาสามช่องเพื่อให้เด็กสามารถจำคำศัพท์เหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วและสนุกสนานกับการจำคำศัพท์ ผลปรากฏว่านักเรียนสนุกกับการท่องจำคำศัพท์โดยใช้เพลงและสามารถจำคำศัพท์ได้ดีเมื่อนำไปใช้ในการทำข้อสอบหรือการเรียนและสามารถนักเรียนสามารถร้องเป็นเพลงและนำไปใช้ได้จริง

แท็กที่เกี่ยวข้อง

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)