icon
profile

ชวนสำรวจแผนที่ "Human rights violation"

28192
ภาพประกอบไอเดีย ชวนสำรวจแผนที่ "Human rights violation"

แผนที่ "Haman rights violation" เป็นการสำรวจปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั่วโลก โดยนักเรียนร่วมกันเป็นผู้สร้างแผนที่ ผ่านการบอกเล่าผลกระทบและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชน

ครูชวนนักเรียนสำรวจปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก แล้วร่วมกันสร้างแผนที่ "Human rights violation" ด้วยโปรแกรม Padlet

เรื่อง สิทธิมนุษยชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


เป้าหมายการเรียนรู้

เพื่อให้รับรู้และเข้าใจถึงสาเหตุและผลกระทบจากปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน


กิจกรรมการเรียนรู้

ครูให้นักเรียนระบุพิกัดที่เกิดเหตุในแผนที่ สรุปประเด็นสำคัญของปัญหา เขียนบอกเล่าเรื่องราวผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยครูเปิดกว้างในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระตามมุมมองของนักเรียน เมื่อนักเรียนได้ทยอยปักหมุดจุดเกิดเหตุของตนในแผนที่ "Human rights violation" เรียบร้อยแล้ว ทำให้เพื่อนคนอื่น ๆ สามารถเข้ามาอ่านสรุปสาระสำคัญตามจุดที่เพื่อนได้ปักมุดไว้ และยังสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากลิ้งค์วิดิโอ รูปภาพ บทความเว็บไซต์ที่แนบไว้ได้อีกด้วย


เรามาดูตัวอย่างผลงานของนักเรียนได้ตามแผนที่ครับ


เหตุการณ์ : วันมหาวิปโยค 14 ตุลาคม / จุดเกิดเหตุ : ประเทศไทยเหตุการณ์ : การเหยียดคนผิวสี / จุดเกิดเหตุ : สหรัฐอเมริกา


เหตุการณ์ : การต่อสู่เพื่อคนผิวสีของเนลสัน เมดัลลา / จุดเกิดเหตุ : แอฟริกาใต้


เหตุการณ์ : การคว่ำบาตรกีฬาโอลิมปิก / จุดเกิดเหตุ : ปักกิ่ง จีน


เหตุการณ์ : การประท้วงของ LGBTQ + / จุดเกิดเหตุ : ทวีปยุโยป


การวัดและการประเมินผล ครูวัดจากการแสดงความคิดเห็น Padlet ที่นักเรียนได้เขียนสรุปการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิชนตามมุมมองของตนเอง ที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจ การให้คุณค่า ความสำคัญ และการตระหนักถึงหลักสิทธิมนุษยชนตามสถานภาพ สิทธิหน้าที่ที่ตนได้รับ เพื่อไม่ให้นักเรียนเป็นผู้ถูกละเมิดและไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นเช่นเดียวกัน


ดูเพิ่มเติมได้ที่ padlet.com/hasun0108/bbob66knpwrl6rry

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(6)
เก็บไว้อ่าน
(13)