icon
เข้าสู่ระบบ

สอนนักเรียนอ่านภาษาอังกฤษ ด้วยเทคนิค KWL

1061
ภาพประกอบไอเดีย สอนนักเรียนอ่านภาษาอังกฤษ ด้วยเทคนิค KWL

เทคนิค KWL คืออะไร . 🤔 การอ่านเป็นทักษะที่ขาดไม่ได้ในการเรียนภาษาอังกฤษ แม้หลายคนจะบอกว่ามันยาก ลำบากและใช้สมาธิมาก แต่การอ่านก็มีข้อดีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเราจะสร้างการอ่านที่มีความหมายต่อนักเรียนได้อย่างไรมาลองดูวิธีการใช้เทคนิคนี้ไปพร้อม ๆ กันเลย!

K - What do I know? (ฉันรู้อะไรอยู่แล้วบ้าง)

.

 เป็นขั้นตอนที่นักเรียนตรวจสอบตัวเองว่ามีความรู้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กำลังจะอ่านมากน้อยขนาดไหน เช่น การอ่านหนังสือเรื่อง The Little Prince (เจ้าชายน้อย) ของ Antoine de Saint-Exupéry ที่หน้าปกประกอบด้วย asteroid (ดาวเคราะห์น้อย) prince (เจ้าชาย) หรือ rose (ดอกกุหลาบ)

.

ให้นักเรียนได้ดึงเอาประสบการณ์ส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่จะอ่านออกมาก่อน เช่น ดาวเคราะห์น้อยคืออะไร ถ้าพูดถึงเจ้าชายจะต้องมีลักษณะอย่างไร หรือดอกไม้ในภาพน่าจะเป็นดอกไม้ชนิดใด

.

การ “รื้อ” ความรู้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กำลังจะอ่าน จะเป็นกระบวนการช่วยตรวจสอบฐานความรู้เดิมที่นักเรียนมี และทำให้นักเรียนพร้อมที่จะเชื่อมโยงฐานความรู้เดิมที่มีเข้ากับสิ่งที่กำลังจะอ่าน นอกจากนี้ยังเป็นการตรวจสอบความเข้าใจผิด (misconception) ของนักเรียนก่อนที่จะสร้างการเรียนรู้อีกด้วย คุณครูอาจชวนพูดคุย จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสพูดหรือแลกเปลี่ยน เพื่อเอาสิ่งที่อยู่ในหัวนักเรียนมา “กอง” ทิ้งไว้ตรงหน้าW - What do I want to learn? (ฉันอยากรู้อะไรบ้าง)

.

 เป็นขั้นตอนที่นักเรียนจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าต้องการรู้อะไรจากเรื่องที่กำลังจะอ่านบ้าง เช่น Who’s the little prince? (เจ้าชายน้อยเป็นใครกันนะ?) What is the name of the asteroid? (ดาวเคราะห์น้อยในภาพชื่อว่าอะไร?)

.

การให้นักเรียนได้มีโอกาสตั้งคำถามก่อนที่จะอ่าน เป็นการสร้างเป้าหมายในการอ่าน และทำให้นักเรียนเกิดความคาดหวังว่าเรื่องราวที่กำลังอ่านนั้นจะตอบคำถามที่ได้ตั้งเอาไว้หรือไม่ ซึ่งช่วยทำให้นักเรียนได้มีสมาธิและจดจ่อกับการอ่านมากยิ่งขึ้น

.

การที่คุณครูละเลยขั้นตอนนี้ไป จะทำให้นักเรียนไม่เกิดความสงสัยใคร่รู้ในสิ่งที่กำลังจะศึกษา และการขาดเป้าหมายในการอ่านจะทำให้นักเรียนไม่มีแรงจูงใจในการอ่าน ไม่มีสมาธิและไม่จดจ่ออยู่กับสิ่งที่กำลังอ่าน เพราะฉะนั้น อย่าลืมใช้เวลาในการช่วยกันตั้งคำถามภายในห้องเรียนล่ะ!


L - What did I learn? (ฉันได้เรียนรู้อะไรบ้าง)

.

 เป็นขั้นตอนที่นักเรียนสำรวจตนเอง หลังจากที่อ่านแล้วได้เรียนรู้อะไรบ้าง กระตุ้นให้นักเรียนย้อนกลับไปดูคำถามที่ตนเองตั้งไว้ในขั้นที่ผ่านมา (ขั้น W - What do I want to learn?) ว่าสิ่งที่ตนเองสงสัยได้รับคำตอบที่ต้องการหรือไม่

.

- Who’s the little prince? (เจ้าชายน้อยเป็นใครกันนะ?)

- What is the name of the asteroid? (ดาวเคราะห์น้อยในภาพชื่อว่าอะไร?)

คำถามเหล่านี้ได้รับคำตอบหลังจากที่อ่านหรือไม่ ให้นักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน พูดคุย หรือจดบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ แต่ถ้าคำถามที่ตั้งไว้ไม่ได้รับคำตอบที่ต้องการ คุณครูอาจเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ถามเพื่อน ๆ ในห้องเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

.

คุณครูจะสังเกตเห็นว่า นอกจากนักเรียนจะเกิดการเรียนรู้แล้ว ขั้นตอนนี้ยังช่วยกระตุ้นให้นักเรียนได้ค้นหาความรู้เพิ่มเติมจากคำถามที่ไม่ได้รับคำตอบ ซึ่งช่วยเสริมทักษะความสงสัยใคร่รู้และการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้วย


 เทคนิค KWL จะกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิดตลอดช่วงของการอ่าน โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ช่วง

.

ก่อนอ่าน (K - What do I know?) ที่ให้นักเรียนได้รื้อความรู้พื้นฐานที่มีมาเชื่อมโยงกับสิ่งที่กำลังจะอ่าน

.

ระหว่างอ่าน (W - What do I want to learn?) ที่ให้นักเรียนได้ค้นหาว่าสิ่งที่กำลังอ่านนั้นตอบคำถามที่ได้ตั้งไว้หรือไม่

.

หลังอ่าน (L - What did I learn?) ที่ให้นักเรียนได้มองย้อนกลับไปว่าสิ่งที่อ่านนั้นสร้างการเรียนรู้อะไรกับเราบ้าง

.

ขั้นตอนเหล่านี้จะทำให้นักเรียนสร้างเส้นทางการเรียนรู้ในทุก ๆ ครั้งที่ได้ลงมืออ่าน ไม่ใช่แค่การแปลศัพท์ทีละคำเพื่อจับใจความ นอกจากนี้คุณครูอยากสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทักษะอื่นในวิชาภาษาอังกฤษอีกด้วย เช่น ทักษะการฟัง (Listening skill)


 ใครมีเทคนิคในการสอนนักเรียน

อ่านภาษาอังกฤษนอกเหนือจากนี้

คอมเมนต์ที่ใต้โพสต์นี้ได้เลย!


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(1)