icon
เข้าสู่ระบบ

Self-Esteem scale (ระดับการมองเห็นคุณค่าในตัวเอง)

21507
ภาพประกอบไอเดีย Self-Esteem scale (ระดับการมองเห็นคุณค่าในตัวเอง)

แบบประเมินระดับการมองเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-Esteem) ของ Rosenber Self-Esteem scale (Rosenber,M.1965) Self Report for Love and compassion: จำนวน 10 ข้อ

แบบประเมิน Rosenber Self-Esteem scale

เป็นแบบประเมินระดับการมองเห็นคุณค่าในตนเอง Rosenber Self-Esteem scale

คุณครูแนะแนวสามารถนำแบบประเมินนี้ไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมแนะแนวได้ตามความเหมาะสม

  • เหมาะสมกับทั้งนักเรียน และบุคคลทั่วไป
  • แบบประเมินนี้เป็นงานแปลจาก Rosenber Self-Esteem scale (Rosenber,M.1965) Self Report for Love and compassion

วิธีการทำแบบประเมิน

"ตอบแบบสอบถามด้วยความจริงใจกับตัวเองให้มากที่สุด ระดับการให้คะแนนมีความแตกต่างกันในแต่ละข้อ กรุณาตรวจสอบก่อนรวมคะแนน แบบทดสอบอาจมีความคาดเคลื่อนตาม เพศ วัย ประสบการณ์ส่วนบุคคล"

🚨ค่าคะแนนในแบบประเมินไม่ได้เรียงจากมากไปหาน้อยนะคะ ค่าคะแนนมากที่สุดแต่ละข้อคะแนนไม่เท่ากันค่ะ

ขออภัยหากภาษาสำนวนไม่สวยงามนะคะ 😁


การแปลผลแบบประเมิน

แบบประเมินนี้ผู้ประเมิน รวมคะแนนจากทุกข้อ 

คะแนนยิ่งสูงเท่าไร แปลผลได้ว่า ระดับ Self-esteem ยิ่งมากเท่านั้น


แบบประเมิน Rosenber Self-Esteem scale


ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: SelfEstreemScale01.jpg

ดาวน์โหลดแล้ว 207 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(3)
เก็บไว้อ่าน
(12)