icon
เข้าสู่ระบบ

เกมวัดความรู้ PDCA เบื้องต้น

2851
ภาพประกอบไอเดีย เกมวัดความรู้ PDCA เบื้องต้น

การวัดความรู้เกี่ยวกับ PDCA

PDCA คือ เทคนิคการแก้ปัญหา และปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องใน 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย PLAN – DO – CHECK – ACT ทั้ง 4 ข้อ เป็นขั้นตอนที่สามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ การศึกษา และงานอื่น ๆ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ศึกษารูปแบบทางทฤษฎี การทดสอบและนำไปใช้ วัดผลหรือตรวจสอบ หากได้ผลในทางที่ดีก็ใช้เป็นมาตรฐานใหม่ แต่หากยังไม่ได้ผลที่ช่วยในการพัฒนาที่ดีขึ้น ก็ให้กลับไปที่กระบวนการแรกอีกครั้ง) บางครั้งก็ถูกเรียกว่า Deming Cycle (วงจรเดมมิ่ง)

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: qr.png

ดาวน์โหลดแล้ว 18 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(1)