icon
เข้าสู่ระบบ

🤩 เป็นครูปีแรกอย่างมั่นใจ ถ้าได้ทำ 3 สิ่งนี้!

7100
ภาพประกอบไอเดีย 🤩 เป็นครูปีแรกอย่างมั่นใจ ถ้าได้ทำ 3 สิ่งนี้!

เข้าสู่ช่วงประกาศผลสอบบรรจุแล้ว เย่! หลาย ๆ คนจะได้เริ่มต้นอาชีพครูอย่างที่หวังไว้ แต่บางคนเริ่มเกิดความกังวลใจ ว่าฉันจะทำหน้าที่นี้ได้ดีหรือเปล่านะ?

รวบรวมคำแนะนำสำหรับคุณครูมือใหม่

ที่จะเริ่มต้นชีวิตการเป็นครูในปีแรกของการทำงาน

ทำอย่างไร ให้เกิดความมั่นใจมากที่สุด

แท็กเพื่อน ๆ มาอ่านกันเลย!


.

 ข้อที่ 1 ทบทวนความเชื่อในการเป็นครู

ความเชื่อของคุณครู จะส่งผลต่อวิธีการทำงานในทุก ๆ วัน

.

หน้าที่ของคนเป็นครูคืออะไรกันนะ?

เป้าหมายของการศึกษาคืออะไร?

สภาพแวดล้อมแบบไหนที่ทำให้นักเรียนอยากเรียนรู้?

การเรียนรู้ของนักเรียนเกิดขึ้นได้อย่างไร?

.

ก่อนที่จะลงมือค้นหาเทคนิคการสอน หรือตามหาวิธีเข้าหานักเรียน ชวนให้คุณครูลองหาสถานที่เงียบ ๆ และใช้เวลาอยู่กับตัวเองเพื่อตอบคำถามเหล่านี้นี้ ทบทวนความเชื่อที่ตัวเองมีต่อการเป็นครู เขียนคำตอบอย่างใจเย็น ความเชื่อเหล่านี้จะทำให้เห็นว่าคุณค่าของการเป็นครูของเรามีหน้าตาแบบไหน

.

ความเชื่อที่แตกต่างกัน จะทำให้ครูแต่ละคนมีแนวทางการทำงานที่ไม่เหมือนกัน เช่น ถ้าคุณครูเชื่อว่า “การเรียนรู้ของนักเรียน เกิดขึ้นจากการสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น” คุณครูก็จะออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนทำงานกลุ่มด้วยกันบ่อย ๆ จัดโต๊ะในห้องเรียนเป็นกลุ่มย่อย รูปแบบกิจกรรมจะเน้นไปที่การพูดคุยเพื่อแสดงความคิดเห็น

.

หรือถ้าคุณครูเชื่อว่า “สภาพแวดล้อมที่ทำให้นักเรียนอยากเรียนรู้ คือบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุข” คุณครูก็จะมีแนวโน้มในการออกแบบกิจกรรมที่มุ่งให้นักเรียนมีรอยยิ้ม มีการใช้เกมเพื่อการเรียนรู้ มีนิทาน การเล่าเรื่อง หรือสื่อการสอนที่มีสีสันสดใส

.

ก่อนลงมือทำอะไร กลับมามองว่าตัวเองเชื่ออะไร เพราะทุกความเชื่อนั้นเป็นรากฐานของพฤติกรรมที่คุณครูจะแสดงออกต่อนักเรียนในทุก ๆ วัน


 ข้อที่ 2 รู้ว่าควรจะปรึกษาใคร

การทำงานครู คือกีฬาประเภททีม

.

ถ้าคุณครูตั้งใจว่าจะ “ฉายเดี่ยว” ในการทำงาน โดยไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครในโรงเรียน คุณครูอาจจะต้องทบทวนความเชื่อนี้อีกครั้ง เพราะการทำความรู้จักเพื่อนครูเพื่อสร้างการทำงานเป็นทีมนั้นจะส่งผลกระทบต่อการทำงานครูในปีแรกอย่างมหาศาล

.

เนื่องจากการทำงานร่วมกับเพื่อนครูคนอื่นนั้นมีประโยชน์ที่คุณครูนึกไม่ถึง เช่น การปรึกษาเพื่อนครูที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่มากกว่า เพื่อหาวิธีที่ดีที่สุดในการทำงาน หรือการร่วมกันวางแผนการออกแบบกิจกรรมในแต่ละคาบ โดยใช้ฐานประสบการณ์ที่เพื่อนครูสั่งสมมาหลายปี และอาจจะไปขอคำปรึกษาจากเพื่อนครูคนอื่นเมื่อตนเองเกิดปัญหา โดยใช้มุมมองจากผู้ที่เคยผิดพลาดมาก่อนก็ย่อมได้

.

นอกจากนี้คุณครูสามารถทำความเข้าใจนักเรียนตนเองผ่านเพื่อนครูคนอื่น ๆ ในโรงเรียน ตัวอย่างเช่น คุณครูรับผิดชอบในการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คุณครูสามารถปรึกษาคุณครูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ว่านักเรียนแต่ละคนนั้นมีลักษณะนิสัย และมีพัฒนาการในการเรียนรู้อย่างไร เพื่อให้เห็นถึงเบื้องหลังของนักเรียนแต่ละคน

.

หรือคุณครูอาจจะปรึกษาเพื่อนครูในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อค้นหาเป้าหมายในการสอน ว่านักเรียนควรจะต้องบรรลุเป้าหมายใดก่อนที่จะขึ้นสู่ระดับชั้นถัดไปได้

.

ในบางครั้ง การเรียนรู้ที่รวดเร็วที่สุด คือการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น


 ข้อ 3 ทำให้ชีวิตมีระเบียบแบบแผน

ลดความยุ่งเหยิงในการทำงาน เพิ่มความสงบในจิตใจ

.

แน่นอนว่าการเป็นครูในปีแรกนั้น ชีวิตของคุณครูมือใหม่จะต้องมีความวุ่นวายเป็นแน่นอน ทำให้คุณครูจะต้องใช้เวลาปรับตัวเป็นอย่างมาก ทั้งรูปแบบการทำงาน เวลาเข้า-ออกงาน ส่งผลให้วิถีชีวิตนั้นเปลี่ยนแปลงไป หลายครั้งอาจทำให้คุณครูทุ่มเทความสนใจไปกับการทำงาน และละเลยชีวิตส่วนตัวไป

.

หาเวลาในการจัดระเบียบชีวิตของตัวเองในแต่ละวัน เช่น ใช้เวลา 10 นาทีในทุก ๆ วัน จัดโต๊ะทำงานให้เรียบร้อย หากล่องสวย ๆ มาวางไว้ที่โต๊ะเพื่อรับการบ้านของนักเรียน หรือใช้แพลนเนอร์ในการวางแผนชีวิตในแต่ละวันว่าจะต้องทำอะไรบ้าง ลำดับกิจกรรมที่ต้องจัดการด้วย to-do list เพื่อให้เห็นภาพรวมของแต่ละวัน

.

ทำสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้ให้เป็นนิสัย จะทำให้ชีวิตความเป็นครูนั้นไม่ยุ่งเหยิงและวุ่นวาย เมื่อคุณครูเกิดความรู้สึกว่าชีวิตของตนเองนั้นสามารถควบคุมได้ ความสงบและความมั่นคงภายในจิตใจจะตามมา ความมั่นใจในการสอนก็จะเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัว

.

การกระทำเล็ก ๆ น้อย ๆ ในแต่ละวัน เมื่อเกิดขึ้นเป็นประจำ จะทำให้เกิดเป็นนิสัยในชีวิตของคุณ


 ถ้าจะให้คำแนะนำกับคุณครูมือใหม่

จะแนะนำกับพวกเขาอย่างไรดีนะ?

.

.


อ้างอิงเนื้อหาจากบทความ

How New Teachers Can Start the First Year With Confidence

จากเว็บไซต์ Edutopia

https://www.edutopia.org/.../new-teachers-how-start-your...

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(1)
เก็บไว้อ่าน
(1)