icon
เข้าสู่ระบบ

กิจกรรมเปิดแผ่นป้ายท้าทายแต้ม (สไตล์เกมโชว์ยุค90)

251914
ภาพประกอบไอเดีย กิจกรรมเปิดแผ่นป้ายท้าทายแต้ม (สไตล์เกมโชว์ยุค90)

เข้าไปในโลกเกมโชว์ยุค 90 ทบทวนเนื้อหาเรื่องที่เรียนได้ทุกสาระวิชา เพิ่มความสนใจด้วยแผ่นป้ายตามกระแสนิยม (ตัวอย่ากิจกรรมสาระวิชาภูมิศาสตร์ ม.4-6)

กิจกรรมเปิดแผ่นป้ายท้าทายแต้ม

กิจกรรมเปิดแผ่นป้ายท้าทายแต้มคือ รูปแบบวิธีการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Team Game Tournament หรือ Game Based Learning ก็ได้เช่นเดียวกัน โดยให้ผู้เรียนได้มีบทบาทในการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนโดยการตอบคำถามเพิ่มความเร้าใจโดยใช้แผ่นป้ายต่างๆตามสมัยนิยมและเพิ่มความตื่นเต้นในการลุ้นคะแนนจากการเปิดแผ่นป้ายทำกิจกรรม (กิจกรรมนี้ได้ Concept มาจาก idea การสอนในพื้นที่แห่งนี้ ไม่เครมว่าเป็นความคิดของตนเองนะครับเพียงแต่ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้น่าสนใจขึ้น)

"แนะครูเพื่อความเข้าใจ"

สวัสดีครับเพื่อนครูทุกคน ครูสามารถนำไฟล์กิจกรรมไปแก้ไขให้เหมาะสมกับกิจกรรมหรือ เนื้อหาสาระวิชาที่ครูสอนอยู่ได้เลยนะครับ ขอแนะนำเกี่ยวกับการทำกิจกรรมนี้นิดหนึ่งนะครับ

1) กติกาที่กำหนดจะเหมาะสมกับนักเรียน ชั้น ม.3 ขึ้นไป หากผู้เล่นอายุน้อยควรลดความซับซ้อน

2) ครูควรอธิบายทำความเข้าใจวิธีการให้ชัดเจน สามารถเล่มเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลได้ตามความเหมาะสม

3) ครูเป็นผู้ควบคุมชั้นเรียนและกิจกรรม ให้อยู่ในขอบเขตและเวลาที่เหมาะสม

4) การแก้ไขคำถามสามารถทำได้โดยครูเพียงทำการลากวัตถุที่บังข้อความออก แล้วพิมพ์คำถามใหม่ จากนั้นให้ลากวัตถุที่บังข้อความกลับมาที่เดิม เนื่องจากได้ลำดับเลเยอร์การแสดงผลไว้แล้ว วิธีการทำดังรูปภาพต่อไปนี้

5) การเปลี่ยนแผ่นป้ายผู้สนับสนุนใหม่ สามารถทำได้ แต่ห้ามลบแผ่นป้ายเดิมออก ให้ทำโดยการคลิกขวาที่แผ่นป้าย แล้วเลือกเมนู "เปลี่ยนรูปภาพ" อย่าลืมทำแบบเดียวกันกับหน้าแผ่นป้ายที่ลิงก์ไปยังคำถาม เดี๋ยวจะ โป๊ะ เอานะครับ วิธีการทำดังรูปภาพต่อไปนี้

"อธิบายกติกาการแข่งขัน"

1...แบ่งผู้เล่นออกเป็นทีม 2 ทีมขึ้นไป หรือจะให้เล่นเป็นรายบุคคลก็ได้ ตามที่ครูออกแบบกิจกรรมเลยครับ

2...ผู้เรียนสลับกันเลือกแผ่นป้ายตามลำดับ โดยในแต่ละแผ่นป้ายจะมีคำถาม คำตอบ แล้วก็คะแนน ซึ่งคะแนนจะมีทั้ง คะแนนบวก และคะแนนที่ติดลบ

3...ผู้เล่นที่ตอบคำถามถูกจะมีสิทธิเลือกได้ว่าจะ Keep หรือ Give คะแนนในคำถามข้อนั้น หากเลือก Keep คะแนนนั้นจะเป็นของกลุ่มตนเองฝ่ายเดียว หากเลือก Give คะแนนในคำถามข้อนั้น จะเป็นของสมาชิกกลุ่มอื่น ทันที ยกเว้นกลุ่มตนเอง

4...ผู้เล่นสามารถปฏิเสธทคะแนน ที่ได้จากการ Give กลุ่มละ 1 ครั้ง

5...ผู้เล่นมีสิทธิพิเศษ คูณ2 จากคะแนนเต็มที่ได้จากการ Keep หรือ Give เพียง 1 สิทธิ โดยสามารถใช้สิทธิได้ก่อนผู้สอนจะกดแสดงคะแนน โดยต้องยกมือแจ้งให้ครูผู้สอนรับทราบก่อน

6...มีแบบบันทึกผลคะแนนให้ ดังรูปภาพต่อไปนี้

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: เปิดแผ่นป้าย.jpg

ดาวน์โหลดแล้ว 378 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(9)
เก็บไว้อ่าน
(23)