icon
เข้าสู่ระบบ

บทบาทของอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

2761
ภาพประกอบไอเดีย บทบาทของอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา หรือ Cooperative Education หมายถึง ระบบการศึกษาที่ผนวกการเรียนของนักศึกษาในสถานศึกษา เข้ากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องตามศาสตร์สาขาวิชา เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงด้านการปฏิบัติงานให้แก่นักศึกษา

หัวใจสำคัญของการเป็นอาจารย์นิเทศ นั่นคือ การทุ่มเทแรงกาย แรงใจ สติปัญญา และความสามารถ เพื่อดูแล ให้กำลังใจ และผลักดันนักศึกษาให้มีความสุข ได้รับประโยชน์สูงสุด และประสบความสำเร็จกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่หลากหลาย และรู้จักแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสภาวะการทำงานจริง 

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: บทบาทหน้าที่ของอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 5 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)