icon
เข้าสู่ระบบ

🤩 รีโนเวทห้องเรียน เปลี่ยนการเรียนรู้

2841
ภาพประกอบไอเดีย 🤩 รีโนเวทห้องเรียน เปลี่ยนการเรียนรู้

ชวนคุณครูทำความรู้จักกับแนวคิด “พื้นที่การเรียนรู้ (Learning space)” การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน ที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน

Meeting space พื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น


การจัดห้องเรียนให้มีพื้นที่โล่ง สำหรับการพูดคุย

หรือใช้พื้นที่สำหรับการทำกิจกรรมร่วมกัน

สะท้อนความเชื่อว่าการเรียนรู้ของนักเรียนนั้น

เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

.

Safe space พื้นที่พักผ่อน จัดการณ์อารมณ์


การจัดห้องเรียนให้มีมุมส่วนตัวสำหรับพักผ่อน

และมีพื้นที่ในการจัดการกับความรู้สีกของตนเอง

สะท้อนความเชื่อว่าการเรียนรู้ของนักเรียนนั้น

มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการอารมณ์

เมื่อนักเรียนสามารถจัดการอารมณ์ของตนเองได้

ก่อจะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มที่

.

Library space พื้นที่เรียนรู้ตามความต้องการ


การจัดห้องเรียนให้มีมุมหนังสือ บอร์ดเกม ของเล่น

เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามควมต้องการ

สะท้อนความเชื่อว่าการเรียนรู้ของนักเรียนนั้น

มีความแตกต่างหลากหลาย สนใจไม่เหมือนกัน

.

A friends & family board พื้นที่สร้างความสัมพันธ์


การจัดบอร์ดภายในห้องเรียนจากฝีมือของนักเรียน

เป็นตัวแทนความสัมพันธ์ต่าง ๆ ภายในห้องเรียน

สะท้อนความเชื่อว่าการเรียนรู้ของนักเรียนนั้น

เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อภายในห้องเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดี

.

รูปแบบห้องเรียนจะสะท้อนความเชื่อของคุณครู

คุณครูเชื่อว่านักเรียนมีวิธีการเรียนรู้อย่างไร

คุณครูจะจัดห้องเรียนแบบนั้น

.

ตอนนี้คุณครูเชื่อว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะ?

แล้วตอนนี้ห้องเรียนของคุณครูจัดแบบไหนอยู่นะ?

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(1)
เก็บไว้อ่าน
(2)