icon
เข้าสู่ระบบ

บอร์ดเกม เข็มทิศแห่งอำนาจ

19684
ภาพประกอบไอเดีย บอร์ดเกม เข็มทิศแห่งอำนาจ

เนื้อหาวิชาสังคม ม.2 ให้นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องทิศ สามารถจำแนกทิศได้อย่างชำนาญ ลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรป ปัจจัยและความเหมาะสมในการเลือกตั้งถิ่นที่อยู่อีกทั้งยังสอดแทรกบทบาทสมมติเกี่ยวกับผู้นำในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในฐานะที่นักเรียนเป็นผู้ปกครองว่าจะสร้างสันติภาพหรือจะสร้างศัตรู

คู่มือบอร์ดเกม เข็มทิศแห่งอำนาจ

เนื้อเรื่อง

         ผู้เล่นรับบทบาทเป็นพระราชาที่ต้องตั้งกองทหารไปสำรวจดินแดนเพื่อขยายพื้นที่ของอาณาจักร โดยมีการชี้นำของเข็มทิศแห่งอำนาจอยู่เบื้องหลัง ผู้เล่นต้องตัดสินใจว่าจะเคลื่อนกองทัพไปในรูปแบบใดตามประสงค์ของเข็มทิศแห่งอำนาจ และต้องเผชิญหน้ากับอาณาจักรอื่น ๆ ทั้งการผูกมิตร ผลประโยชน์หรือเสี่ยงก่อสงครามเพื่อชิงความเป็นใหญ่ในทวีป

 

จุดประสงค์

         ต้องการให้นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องทิศ สามารถจำแนกทิศได้อย่างชำนาญ ลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรป ปัจจัยและความเหมาะสมในการเลือกตั้งถิ่นที่อยู่อีกทั้งยังสอดแทรกบทบาทสมมติเกี่ยวกับผู้นำในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในฐานะที่นักเรียนเป็นผู้ปกครองว่าจะสร้างสันติภาพหรือจะสร้างศัตรูจนพาอาณาจักรพังพินาศ โดยนักเรียนจะต้องวางแผนใช้การ์ดอย่างคุ้มค่า เพื่อให้ได้มาซึ่งอาณาเขตและทรัพยากรให้มากที่สุด เตรียมแผนการรับมืออาณาจักรเพื่อนบ้านที่กระหายสงครามเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้จนจบเกม

 

อุปกรณ์

         1. กระดานแผนที่ 1 แผ่น

         2. การ์ดทิศ 84 ใบ

                  - E 14 ใบ                 - NW 14 ใบ

                  - W 14 ใบ                - SE 14 ใบ

                  - NE 14 ใบ               - SW 14 ใบ              

         3. การ์ดสงคราม 40 ใบ

                  - โจมตี 19 ใบ           - กับดักระเบิด 8 ใบ

                  - ระเบิดปูพรม 5 ใบ      - ระดมยิง 5 ใบ

                  - ปรมาณู 3 ใบ

         4. การ์ดประชุมโลก 9 ใบ

         5. หมากทหาร 4 สี สีละ 4 ตัว

         6. หมากอาณาเขต 4 สี สีละ 20 ตัว

         7. หมากพื้นที่อันตราย 30 ตัว

         8. กระดานทิ้งการ์ด 4 แผ่น

 

SET UP

         1. กางกระดานแผ่นที่ตรงกลาง

         2. แจกกระดานทิ้งการ์ด

         3. สับการ์ดทิศ, สงคราม, ประชุมโลก แล้วคว่ำไว้

         4. แจกการ์ดทิศหรือคละกับการ์ดสงคราม 5 ใบ ปิดอย่าให้ใครเห็น

         5. แจกหมากทหาร สีละ 4 ตัว

         6. แจกหมากอาณาเขตสีละ 20 ตัว

 

การจบเกม

         นับคะแนนจากพื้นที่ที่ยึดครองทั้งที่วางหมากอาณาเขตและพื้นที่ทำการล้อมได้สำเร็จ

                  ที่ดินพื้นฐาน

                  1. พื้นที่เกษตรสีเขียวเข้มและอ่อน 3 คะแนน

                  2. พื้นที่น้ำ, ไทกา 2 คะแนน

                  3. พื้นที่ทะเลทราย, ทุนดรา, ภูเขา 1 คะแนน       

                  ลักษณะกายภาพพิเศษ เช่น ป่า, บึง, หนองน้ำ + 2 จากที่ดินพื้นฐาน

                  ทรัพยากรพิเศษ เช่น น้ำมัน, เพชร, ไหม +5 จากที่ดินพื้นฐานและลักษณะกายภาพ

                  ใช้การ์ดสงครามน้อยที่สุด +10 ถ้ามีหลายคนให้หารกัน

         ผู้ที่มีคะแนนมากที่สุดเป็นผู้ชนะเกม

วิธีเล่น

         1. ผู้เล่นเลือกจุดเริ่มต้นได้อิสระ วางหมากทหาร 1 ตัวบนพื้นที่ใดก็ได้ยกเว้นภูเขา ตำแหน่งที่วางส่งผลกับรูปแบบการเล่น

         2. เลือกผู้ที่ได้เล่นก่อนโดยใช้วิธีใดก็ได้ แล้วเล่นเวียนไปทางขวามือ

         3. เมื่อถึงตาเล่นผู้เล่นมีการกระทำให้เลือก 2 ครั้ง

                  3.1 เลือกใช้การ์ด 2 ใบเพื่อเดินหรือโจมตีหรือเกณฑ์ทหารไปวางในอาณาเขตของผู้เล่นจุดใดก็ได้ กรณีวางทหารครบ 4 กองแล้วแล้วต้องการย้ายจุดสามารถสามารถเก็บกลับทหารนับเป็น 1 การกระทำแล้วเลือกจุดวางใหม่นับเป็นอีก 1 การกระทำ

                            3.1.1 การ์ดทิศ ใช้หมากทหารเดินไปตามทิศที่ได้ในการ์ด หากเป็นพื้นที่ว่างให้วางหมากอาณาเขตทับพื้นที่ได้เลย หากมีเจ้าของแล้วเดินผ่านได้แต่ยึดไม่ได้เว้นแต่จะใช้การ์ดสงคราม พื้นที่ภูเขาเป็นรเขตห้ามผ่าน

                            3.1.2 การ์ดสงคราม ใช้ทำลายอาณาเขตหรือทหารของผู้เล่นคนอื่นที่อยู่ติดกับหมากทหารของเรา หรือเปลี่ยนพื้นที่ให้เป็นพื้นที่อันตรายโดยใช้การ์ดกับดักระเบิด (วางรอบอาณาเขตของเราได้เลยไม่ต้องวางติดทหาร) หรือปรมาณูใช้โจมตีพื้นที่ที่อยู่ติดกับทหารของเรา กวาดล้าง 7 ช่องทั้งทหาร อาณาเขตและเปลี่ยนเป็นพื้นที่อันตรายจากรังสี หากผู้เล่นต้องการยึดพื้นที่อันตรายต้องยอมเสียหมากทหารที่เดินไปเหยียบ

                           3.1.3 ประชุมโลก สละการ์ดใบใดก็ได้ของตนเอง 2 ใบ บนกระดานทิ้งการ์ดเพื่อเรียกร้องการประชุม เมื่อมีผู้เรียกร้องการประชุมครบทุกคน ให้คนที่เรียกร้องคนสุดท้ายหยิบการ์ดประชุมโลก 1 ใบเพื่อดูสถานการณ์ที่จะได้รับร่วมกันทั้ง 4 คน จากนั้นนำการ์ด 2 ใบที่เรียกร้องการประชุมทิ้งในกองการ์ดที่ใช้แล้ว เพื่อรอเรียกร้องการประชุมรอบใหม่

                  4. หยิบการ์ดเพิ่มให้การ์ดในมือครบ 5 ใบ จากกองการ์ดทิศหรือการ์ดสงคราม

                  5. เมื่อเล่นครบ 4 คนแล้วให้คนสุดท้ายนำการ์ดพื้นที่อันตรายวางในช่อง NEXT TURN เป็นการนับรอบที่ 1 เมื่อครบ 10 รอบเป็นอันจบเกม

 

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 6

ชื่อไฟล์​: เข็มทิศแห่งอำนาจ.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 79 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(8)
เก็บไว้อ่าน
(9)