icon
เข้าสู่ระบบ

4 ฮาวทู (How To) พลิกมุมคิด ปรับจิต สะกิด Mindset

5470
ภาพประกอบไอเดีย 4 ฮาวทู (How To) พลิกมุมคิด ปรับจิต สะกิด Mindset

Mindset เป็นระบบความคิดของคน เป็นกรอบกำกับแนวทางการเลือก การไม่เลือกกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง Mindset มนุษย์มีการสั่งสมตั้งแต่วัยเยาว์ แต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป ชุดความคิดที่มีต่อสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนแปลงไป

1) ขั้นละวางชุดความคิดเดิม โดยการฝึกมองภาพที่แสดงพฤติกรรมของบุคคล หรือสถานการณ์ให้มากกว่า 1 ชุดความคิด เช่น ประโยคหนึ่ง นางสาว จ พูดในที่ประชุมว่า "ใครน้องเธอ" เราอาจจะต้องละวางความคิดเห็นเดิมที่ fix mindset ว่า นางสาว จ ขาดมารยาทในที่ประชุม ประโยคนี้มีที่มาจากมูลเหตุจูงใจใดให้นางสาว จ กล่าวเช่นนี้ หรืออาจจะวิเคราะห์ว่านางสาว จ เรียนวิชาการพูดในที่ประชุมน้อย ขาดทักษะการสื่อสารในการประชุม

2) ขั้นศึกษา Mindset เชิงบวก เช่น ศึกษาการสื่อสาร ศึกษาพฤติกรรมจากสื่อออนไลน์ร่วมสมัย เช่น บทความในโครงการ Line Today Showcase ตัวอย่างบทความ 7 สถานการณ์ที่ครูผู้ช่วยควรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม liff.line.me/1454988218-NjbXbq18/v2/article/PGgGnMl?utm_source=copyshare

3) ขั้นฝึกปรับใช้ Mindset ในสถานณ์การณ์วิกฤติ เช่น เดิม เมื่อถูกยั่วโทสะในที่ประชุม โต้ตอบแบบไม่มีวุฒิภาวะในการประชุม ก็ปรับ Mindset ให้สื่อสารอย่างมีวุฒิภาวะในการประชุม

4) ขั้นให้พลังใจตนเอง (empowerment) หลังจากที่ปรับ Mindset ปรับการสื่อสาร ปรับพฤติกรรมเชิงบวก ให้เขียนบันทึกชื่นชมในการปรับพฤติกรรมของตนเอง

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: บทความเกี่ยวกับmindset.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 11 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(1)