icon
เข้าสู่ระบบ

เกมตารางธาตุจากขยะหลังห้อง

5251
ภาพประกอบไอเดีย เกมตารางธาตุจากขยะหลังห้อง

เป็นสื่อการสอนที่ได้จากสิ่งของเหลือใช้โดยมีฝาขวดน้ำที่นำมาติดกระดาษมือสองแล้วเขียนสัญลักษณ์ธาตุลงบนกระดาษ แผ่นใสปกรายงานที่ไม่ใช้แล้วมาตีตารางด้วยปากกาเคมีเป็นตารางธาตุ การเล่นจะคล้ายๆจิ๊กซอว์ เอาฝาไปเรียงในตารางธาตุตามหมู่ของธาตุ

เกมตารางธาตุจากขยะหลังห้อง

วิธีการสร้างสื่อ (นักเรียนแต่ละกลุ่มจะสร้างอุปกรณ์ของตนเอง)

1.นำฝาขวดน้ำซึ่งเมื่อนักเรียนดื่มหมดแล้วก็จะนำไปทิ้งถังขยะ ส่วนตัวขวดก็นำไปประดิษฐ์สื่อการสอนอื่นต่อไป

2.นำกระดาษที่ใช้ไปแล้วหนึ่งด้าน มาตัดเป็นวงกลมให้เท่ากับขนาดฝาขวดน้ำ ทาด้วยกาวแล้วติดไปฝาขวดน้ำ รอจนกาวแห้ง

3.เขียนสัญลักษณ์ธาตุลงไปที่ฝาขวดน้ำที่ติดกาวเรียบร้อยแล้ว

4.นำแผ่นใสมือสอง จากเล่มรายงานที่นักเรียนส่งมา มาทำความสะอาด แล้วตีเป็นตารางธาตุด้วยปากกาเคมี

วิธีการเล่น (จัดห้องให้โล่ง หรือเลือกเล่นในพื้นที่โล่งจะเหมาะ)

1.จัดกลุ่มนักเรียนแบบคละ (เก่ง ปานกลาง และต้องการพัฒนา) นักเรียนแต่ละกลุ่มจะมีแผ่นตารางธาตุ กลุ่มละ 1 แผ่น

2.ครูนำฝาขวดน้ำที่มีชื่อธาตุแต่ละกลุ่มมารวมกัน เขย่าให้ปนกัน

3.ครูนำฝาขวดน้ำทั้งหมดมาเทลงตรงโต๊ะกลาง คว่ำฝาขวดน้ำทุกฝา

4.แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนไปหยิบฝาได้ทีละ 1 คนเท่านั้น และหยิบฝาไปที่กลุ่มของตนเองได้ทีละ 1 ฝาเท่านั้น หากหยิบไปแล้วซ้ำก็ให้นำมาวางคืนที่โต๊ะกลาง จึงจะหยิบฝาอื่นไปได้ (โดยทุกคนที่ร่วมเล่นเกมจะไม่มีสิทธิ์ส่งเสียงหรือตะโกน) (สามารถเปลี่ยนสมาชิกออกไปหยิบฝาขวดน้ำได้)

5.หากมีกลุ่มใดส่งเสียงดังหรือตะโกน จะถือว่าผิดกติกาให้นำฝาที่วางไว้ในแผ่นตารางแล้วมาคืนที่โต๊ะกลาง แล้วจึงเริ่มหยิบใหม่

6.กลุ่มใดที่เรียงจนครบแล้วจะท่องสัญลักษณ์พร้อมความหมายจนครบ ครูผู้สอนจึงจะเข้าไปตรวจสอบความถูกต้อง

(หากถูกต้อง กลุ่มนั้นจะได้สแตมป์คะแนนไปติดในแผ่นสะสมคะแนน “เจ้าตูบโฮ่ง โฮ่ง”)

(หากไม่ถูกต้อง กลุ่มนั้นจะต้องนำฝาไปคืนที่โต๊ะกลางแล้วเริ่มต้นใหม่)

***ครูผู้สอนจะเป็นกรรมการ จะไม่ให้คำแนะนำ หรือส่งเสียงรบกวน หรือสร้างความไม่ยุติธรรม

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 4

ชื่อไฟล์​: 41669226_2409156935761932_7613265153512964096_n.jpg

ดาวน์โหลดแล้ว 18 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(2)
เก็บไว้อ่าน
(2)