icon
เข้าสู่ระบบ

รวมร่างสร้างเรื่อง

24010
ภาพประกอบไอเดีย รวมร่างสร้างเรื่อง

สวัสดีจ้า วันนี้เราจะมาชวนเด็กๆเรียนเรื่องรู้เรื่องการคลี่คลายรูปร่างสู่การกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมเดี่ยวสู่กิจกรรมกลุ่ม ฟังการคิดแก้ปัญหาผ่านเรื่องงราวที่เด็กๆสร้างสรรค์ขึ้น

เริ่มจากให้ผู้เรียนลองหยิบสิ่งของรอบกายมา 1 ชิ้น จากนั้นตั้งคำถามกับผู้เรียนว่า "ถ้าหากสิ่งนี้มีหน้าหรือรูปทรงที่ต่างไปจากที่เคยพบเจอจะมีหน้าตาอย่างไร"

เด็กๆลองเล่าไอเดียที่มีต่อผลงานของตนเอง

ครูนำรูปร่างอิสระมาให้ผู้เรียนคนละ 1 รูปร่าง (กระดาษ หรือวัสุดที่สามารถขีดเขียนตกแต่งด้วยวิธีการที่หลากหลายได้)

ผู้เรียนลงมือใส่จินตนาการ ตกแต่งด้วยเทคนิควิธีการที่ตนเองถนัด

จากนั้น ให้ผู้เรียนพลิกดูด้านหลังของรูปร่างที่ตนเองได้ เราจะต้องทำการทำรหัสไว้ทุกรูปร่าง โดยรหัสนั้นจะเป็นตัวที่ช่วยทำการจัดกลุ่มเพื่อนำผู้เรียนแต่ละคนเข้ากลุ่มตามรหัสรูปร่างตนเอง (โดยเมื่อรูปร่างประกอบกันแล้วอาจจะอยู่ในรูปแบบของอะไรก็ได้ที่ครูเป็นคนกำหนดไว้ตั้งแต่ตอนแรก เช่น รวมแล้วเป็นรูปหัวใจ ใบไม้ เป็นต้น)

ผู้เรียนในกลุ่มทุกคนช่วยกันพิจารณาถึงตัวละครที่กลุ่มตนเองมี จากนั้นนำตัวละครมาสร้างหรือแต่งเป็นเรื่องราว พร้อมข้อคิดจากเรื่องที่แต่ง

นำเสนอหน้าชั้นเรียน

ครูผู้สอนทำการสรุปเนื้อหาบทเรียนเรื่องรูปร่างรูปทรงประกอบสื่อให้ความรู้ที่ครูเตรียมไว้ เช่น PPT ผลงานจากการคลี่คลายปรับเปลี่ยนรูปร่างจริง พร้อมชี้ให้เห็นความสำคัญของการคิดนอกกรอบเพื่อสร้างสิ่งใหม่


สิ่งที่สามารถวัดได้จากกิจกรรมนี้

  • การทำงานกลุ่ม
  • ความคิดสร้างสรรค์
  • การแก้ปัญหาจากรูปร่างที่ได้รับ
  • การใช้เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน
  • ความสามารถในการใช้คำในการแต่งเรื่องราว

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(2)
เก็บไว้อ่าน
(6)