icon
เข้าสู่ระบบ

เชิงสมรรถนะกับแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์

18501
ภาพประกอบไอเดีย เชิงสมรรถนะกับแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์

สมรรถนะการใช้แผนที่เฉพาะเรื่องและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ศึกษาทวีปอเมริกาเหนือและใต้

กิจกรรมเดียวไม่ต้องอธิบาย K (Knowledge) เพราะได้รับจาก S (Skill) และได้ A (Attitude) ในขณะทำ (มีไฟล์แผนที่ให้ดาวโหลด)


กิจกรรมฐานสมรรถนะภายใต้ตัวชี้วัด ส 5.1 ม.3/1 ทวีปอเมริกาเหนือและใต้ ใช้ K S A ในกิจกรรมเดียวกลุ่มละ 5-6 คน ให้เลือกใช้แผนที่เฉพาะเรื่องและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เพื่อศึกษาที่ตั้ง อาณาเขต ลักษณะกายภาพ สถานที่สำคัญ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ จากโจทย์(สถานการณ์)ที่ครูกำหนด

.

ตัวอย่างเช่น

- หากนักเรียนต้องการรู้ที่ตั้งตามละติจูด ลองจิจูด และเขตติดต่อของทวีปเมริกาเหนือและใต้ (ใช้ลูกโลก,แผนที่ภูมิประเทศ,การอ่านพิกัด)

- หากนักเรียนต้องการรู้ว่าแม่น้ำแอมะซอนตั้งอยู่บริเวณประเทศใด และมีเขตภูมิอากาศแบบใด(ใช้แผนที่ภูมิประเทศ,แผนที่แสดงประเทศ,แผนที่เขตอากาศ)

- ประเทศสหรัฐอเมริกามีการเกษตรกรรมอะไรบ้าง เพราะหตุใดถึงต้องประกอบอาชีพลักษณะดังกล่าว(แผนที่แสดงประเทศ,แผนที่เกษตรกรรม,แผนที่เขตอากาศ)

.

ครูเตรียมแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ดังนี้ 1. แผนที่แสดงประเทศต่างๆ ของทวีป 2.แผนที่แสดงเขตเกษตรกรรมของทวีป 3.แผนที่แสดงเขตภูมิอากาศ 4.แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ 5.ลูกโลก 6.แอพ google earth (นักเรียนโหลดเอง หรือใช้ของครู)

.

ครูแจกแผนที่กลุ่มละ 7 ฉบับ ให้นักเรียนได้ศึกษาและเลือกใช้ ซึ่งบางกลุ่มอาจต้องใช้ 2-3 แผนที่ประกอบกัน หลังจากนั้นนำเสนอให้เพื่อนภายในห้องทราบว่ากลุ่มของตนมีวิธีการศึกษาข้อมูลตามที่ครูกำหนดไว้ด้วยวิธีการอย่างไรบ้าง และได้ข้อมูลว่าอย่างไร

.

จากกิจกรรมเด็กได้อะไร
K : ระบุที่ตั้ง สถานที่สำคัญ เขตติดต่อ ,อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการเกษตรกรรมพืชพันธุ์กับลักษณะอากาศ, การอ่านคำอธิบายสัญลักษณ์, ระบุทิศทาง
S : ใช้แผนที่เฉพาะเรื่องเพื่อศึกษาข้อมูล, สืบค้นข้อมูล, การสื่อสาร(ต้องอธิบายให้เพื่อนฟัง), การทำงานเป็นทีม
A : เห็นความสำคัญ เห็นประโยชน์ของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ความรับผิดชอบต่อกลุ่ม

.

สิ่งที่เห็น : ครูได้ประเมินนักเรียนรายบุคคล บางกลุ่มไวมาก บางกลุ่มไปได้ช้า เห็นถึงความตั้งใจและความพยายามของแต่ละกลุ่ม ครูควรคอยไกด์ อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา ให้กำลังใจ คำนึงถึงความต่างระหว่างกลุ่มอย่างใกล้ชิด นักเรียนอาจอ่านคำอธิบายสัญลักษณ์และใช้แผนที่ไม่เป็น หรือหาที่ตั้งไม่เป็น ครูควรให้คำแนะนำซึ่งอาจใช้เวลาในการสอนนาน

.

#ใครไม่นะแต่สมรรถนะ!!!

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: แผนที่ 7 ฉบับ.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 64 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(2)
เก็บไว้อ่าน
(10)