icon
เข้าสู่ระบบ

Human Bingo โอ้โฮ่...เพื่อนใหม่

11951
ภาพประกอบไอเดีย Human Bingo โอ้โฮ่...เพื่อนใหม่

เมื่อนักเรียนใหม่ที่มาต่างโรงเรียน ต่างหน้าตา ต่างถิ่น มาอยู่ในห้องเรียนเดียวกัน อันดับแรกที่ครูต้องการคือ การละลายพฤติกรรมให้ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน ด้วยสถานการณ์โควิท-19 ทำให้ยากต่อการสื่อสาร แต่กิจกรรมHuman Bingo เป็นไม่เป็นอุปสรรคต่อการเล่นกิจกรรมอีกต่อไป

เกมส์บิงโก (Bingo) เป็นเกมส์ที่ละลายพฤติกรรมได้ดี ช่วยเสริมสร้างทักษะการพูดของนักเรียน ซึ่งเกมส์บิงโกนี้มีหลายแบบ กิจกรรมนี้สามารถเล่นได้ทุกวิชาและทุกระดับชั้น ขึ้นอยู่กับการออกแบบของผู้จัดทำ


วิธีเล่น

  1. ครูแจกตารางบิงโกที่เป็นภาษาอังกฤษ/ภาษาไทยให้แก่นักเรียนทุกคน
  2. ครูบอกกติกานักเรียนคือ
  3. ให้นักเรียนทุกคนเดินไปหาเพื่อนที่ตรงกับข้อความในช่องบิงโก
  4. ให้กากบาทช่องที่ได้พร้อมเขียนชื่อเพื่อนคนๆนั้น
  5. เดินหา/เล่นต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าบนแผ่นตารางบิงโกของนักเรียนเรียงต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นแบบแนวตั้ง แนวนอน แนวทแยงมุมซ้ายหรือแนวทแยงมุมขวา ให้พูดคำว่า “บิงโก” การเล่นเกมก็จะจบลง


ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: Bingo Board.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 115 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(4)
เก็บไว้อ่าน
(7)