icon
เข้าสู่ระบบ

ART FUN สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

6380
ภาพประกอบไอเดีย ART FUN สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ART FUN สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เรียนรู้ภูมิปัญญาด้วยแรงบันดาลใจจากศิลปวัฒนธรรม และประเพณีสู่การสร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุเหลือใช้( ประติมากรรมสร้างสรรค์ )


ART FUN สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการสอนคุณธรรมจริยธรรมผ่านประสบการณ์จากการสร้างสรรค์งานที่สอดแทรกศิลปวัฒนธรมจากการลงมือปฏิบัติ


การสร้างพื้นที่กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผ่านการเรียนรู้ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากรูปแบบงานศิลปกรรม งานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีพื้นถิ่น จังหวัดเพชรบุรี โดยการใช้แนวคิดด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ตามเงื่อนไขและกติกาเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้สัมฤทธิ์ผลไปพร้อมกับความสุข ความสนุก และการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน เป็นสื่อการเรียนรู้ซึ่งนอกจากจะสอนคุณธรรม 8 ประการแล้วยังสอดแทรกศิลปวัฒนธรรมและประเพณีด้วยไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: แบ่งปันสื่อ.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 6 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(2)