icon
เข้าสู่ระบบ

ผู้ปกครองมีบทบาทเพียงใดใน ROTE: CHESS OF DESTINY

4182
ภาพประกอบไอเดีย ผู้ปกครองมีบทบาทเพียงใดใน ROTE:  CHESS OF DESTINY

ผู้ปกครองมีบทบาทอย่างไรกับความมั่นคงของรัฐ สวัสดิภาพของประชาชน และการดำรงอยู่ซึ่งอำนาจอธิปไตยของรัฐ นโยบาย และการบริหารจัดการทรัพยากรของรัฐบาลหรือผู้ปกครองอันมีผลกระทบต่อสมาชิกแค่ไหน นี่คือแนวคิดของเกม ROTE: CHESS OF DESTINY ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์

เกม RISE OF THE EMPIRE - CHESS OF DESTINY มีจุดประสงค์ที่จะให้เป็นสื่อกลางในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาประวัติศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความสำคัญเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ สวัสดิภาพของประชาชน และการดำรงอยู่ซึ่งอำนาจอธิปไตยของรัฐขึ้นอยู่กับนโยบาย และการบริหารจัดการทรัพยากรของรัฐบาลหรือผู้ปกครองอันมีผลกระทบต่อสมาชิกในสังคมทั้งหมด ดังนั้น การแก้ปัญหาหรือจัดการปัญหาของรัฐจึงต้องยึดถือผลประโยชน์และสวัสดิภาพของประชาชนในรัฐเป็นสำคัญ

**สำหรับวิธีการเล่น และรายละเอียดอื่น ๆ ได้แนบกับ PDF ให้แล้วนะครับ**

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 2

ชื่อไฟล์​: Chess of destiny.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 21 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(2)