icon
เข้าสู่ระบบ

แนะนำตัวอย่างสร้างสรรค์

5150
ภาพประกอบไอเดีย แนะนำตัวอย่างสร้างสรรค์

นักเรียนมีจำนวนมาก จะทำอย่างไรให้ครูจำชื่อนักเรียนได้อย่างแม่นยำ

แนะนำตัวอย่างสร้างสรรค์


ให้นักเรียนแต่ละคนแนะนำตัวเอง บอกชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น พร้อมทำท่าประกอบที่สอดคล้องกับชื่อเล่นของตนเอง ทีละคนพร้อมแจ้งเด็กว่าเมื่อพบครูที่ไหนให้ทำท่าพร้อมบอกชื่อทุกครั้ง

เช่น ชื่อฟ้า ทำท่าชี้บนฟ้า

ชื่อต่าย ทำท่าชูสองนิ้วเป็นหูทั้งสองข้าง

ชื่อมน ทำท่าสายเอวโดยรอบ

ชื่อตังค์ ทำท่านับเงิน เป็นต้น

ชื่อดรีม นำมือสองข้างประกบกัน เอียงคอเหมือนนอน ฯลฯ


ประโยชน์ที่เด็กจะได้รับ


1.เด็กมีความกล้าแสดงออก

2 ได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์

3.เด็กสนุกสนานเป็นกันเองกับครู


พบกันบ่อย ๆ ครูจำนักเรียนได้แม่นยำเลยค่ะ

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(2)
เก็บไว้อ่าน
(0)