icon
เข้าสู่ระบบ

แซนวิชเพื่อสุขภาพ

3200
ภาพประกอบไอเดีย แซนวิชเพื่อสุขภาพ

เรียนวิชาสุขศึกษานำไปปฏิบัติทั้งอิ่ม ทั้งสนุก และได้ความรู้อีกด้วย

แซนวิชเพื่อสุขภาพ


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มาลองทำอาหารง่าย ๆ ฝึกการวางแผนการทำงาน การทำงานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์ มีโจทย์คือ ต้องมีสารอาหารครบ 5 หมู่ มีผัก 5 สี ทำให้เหมือนกันทุกจาน และต้องทานให้หมดตามที่ได้เตรียมไว้ อีกทั้งมีการแข่งขันว่าแซนวิชของกลุ่มใดมีคุณภาพมากที่สุด


วิธีการ

สัปดาห์ที่ 1

  1. ให้นักเรียนจับกลุ่ม ๆ ละ 5 คน
  2. นักเรียนประชุมกลุ่ม ค้นหาภาพแซนวิชต่าง ๆ จากในอินเทอร์เน็ต รวมทั้งข้อจำกัดของนักเรียนที่บางคนทาน
  3. นักเรียนช่วยกันเลือกรูปแบบที่ตนเองสามารถทำได้ พร้อมกับวาดภาพลงในใบงาน และแบ่งหน้าที่ในการเตรียมอุปกรณ์ ภาชนะ มีเวลาจัดทำ 30 นาที ส่งใบงานที่ออกแบบเรียบร้อยแล้ว

สัปดาห์ที่ 2

  1. นำนักเรียนมายังสถานที่ตามที่ได้นัดหมาย
  2. นักเรียนแบ่งงานกันทำตามกำหนดเวลา
  3. ครูตรวจผลงานตามรูปแบบที่นักเรียนได้วางแผนไว้
  4. นักเรียนทุกคนทานแซนวิชอย่างมีความสุข
  5. เก็บพื้นที่ให้สะอาด เรียบร้อย

สัปดาห์ที่ 3

1.สอบถามนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้ออาหารที่เหมาะสมกับวัย

2.ครูเขียนตารางอาหารหลัก 5 หมู่ บนกระดาน ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มมาเขียนชื่ออาหารที่นำมาประกอบเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ใส่ให้ตรงตามชนิดของอาหาร เช่น คาร์โบไฮเดรด (ขนมปัง) โปรตีน (ไก่ หมู กุ้ง ไข่ ไส้กรอก ทูน่า ฯลฯ) ไขมัน (ครีมสลัด น้ำมันทอดไก่ ขนมปัง ฯลฯ) เกลือแร่/วิตามิน จากผักทั้ง 5 สี น้ำ (ผลไม้กล่อง น้ำส้มคั้นสด นม น้ำอัดลม ฯลฯ)

3.นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์บนกระดานว่าแซนวิชของใครเป็นผู้ชนะ (ของสด ไม่แปรรูป มีคุณค่าทางโภชนาการ)

4.ครูชมเชยนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี


ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 17

ชื่อไฟล์​: แซนวิช 1.jpg

ดาวน์โหลดแล้ว 2 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(1)
เก็บไว้อ่าน
(0)