icon
เข้าสู่ระบบ

Ins kru VS สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย

2531
ภาพประกอบไอเดีย Ins kru VS สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย

การนำบทเรียนในห้องเรียนที่เคยใช้จริงและได้รับการออกแบบและ คำแนะนำหลังจากการสอนโดยผู้เรียนไปใช้สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วยภาค ค

ประวัติศาสตร์ ม.4 ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วยภาค ค เหตุผลที่เลือกเรื่องสอนนี้ 1.เป็นแผนการสอนที่เราเคยใช้ในห้องเรียนแล้วจริงๆมีการแชร์ไอเดียและได้รับคำแนะนำจากทั้งนักเรียนและเพื่อนครูอยากได้คำแนะนำจากกรรมการบ้าง

2.เกิดจากข้อเสนอแนะของนักเรียนที่ทำวิจัยในวิชา is เรื่องปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดของสายวิทย์-คณิตฯ หนึ่งในสาเหตุคือวิชาหลายวิชาน่าเบื่อ

3.เราทำวิจัยในชั้นเรียนนวัตกรรมห้องห้องเรียน สร้างเกม ปฏิรูปอำนาจ โดยนักเรียนเป็นคนคอยแนะนำแก้บั๊คให้และต่อเนื่องด้วยวิจัยในชั้นเรียนการพัฒนาพฤติกรรมการมีความรับผิดชอบโดยใช้แอพ classcraft

4.ประหยัดเวลาในการเตรียมสื่อเพราะมีอยู่แล้ว++

เทคนิคการสอน Game Method (conflict resolution)

เริ่มด้วยครูเตรียมสื่อทำมือเพื่อให้ทันเวลา 25-30 นาที จึงเลือกใช้การสรุปเนื้อหาแบบ Visual Note ให้นักเรียนได้เห็นภาพที่เเละเข้าใจที่เราจะสื่อ

ขั้นนำ

1.ให้นักเรียนจับคู่วิเคราะห์บัตรการ์ดสถานการณ์และนำบัตรการด์เรียงลำดับสถานการณ์ที่คิดว่าร้ายแรงมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด พร้อมให้นักเรียนวิเคราะห์เหตุผลการจัดเรียงเหตุการณ์

บัตรการด์สถานการณ์

- ผู้อพยพโรฮิงจา

- ปัญหาโจรสลัดโซมาเลีย

- สงครามรัสเซียปะทะยูเครน

- วิกฤติเวเนซุเอลา

2. สุ่มนักเรียนออกมานำเสนอรูปแบบการเรียงบัตรการด์สถานการณ์ปัญหาให้เพื่อสมาชิกได้ทราบแนวความคิดและเป็นการแลกเปลี่ยนรู้ระหว่างผู้เรียน

ซึ่งกรรมการไม่ได้ไม่เหมือนนักเรียน จึงได้ทำตัวอย่างงาน ไปด้วยและอธิบายให้ feedback เหมือนที่นักเรียนในห้องปกติ เสริมแรงด้วยการ์ดพิเศษ

3.เข้าสู่เนื้อหาด้วยการถามคำถามทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับอาณาจักรสุโขทัย (กรรมการเงียบ) ตรงนี้ตอบเองเเละเสริมแรงด้วยการปรบมือ

4.บรรยายความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย ด้วย Visual Noteที่เตรียมมา

จากนั้นให้กรรมการเล่นปฏิรูปอำนาจ”โดยให้ผู้เรียนแข่งขันในกลุ่มเพื่อหาบทสรุปของเกมวิเคราห์ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย

พร้อมทั้งอธิบายในกรณีเรียนแบบ Hybrid นักเรียนที่เรียนที่บ้านหรือต้องปรับเป็นสถานการณ์ออนไลน์ครูจะเปลี่ยนจะวงการ์ดเกมในขั้นตอนนี้เป็นการใช้ ห้องเรียนออนไลน์ แนวเกม RPG คือแนวเกมที่เราจะได้สวมบทบาทเป็นตัวละครตัวหนึ่ง เรามีหน้าที่ในการควบคุมการกระทำทุกอย่างของตัวละคร โดยออกแบบบทเรียนและเนื้อเรื่องผ่าน แอพ classcraft

5.สรุปผลของการ์ดเกมปฏิรูปอำนาจ ด้วยตัวอย่างงานที่เราเตรียมมาให้ feedback เหมือนที่นักเรียนในห้องปกติ เสริมแรงให้คะแนนใน class dojo

ก่อนจากกันด้วยให้ทำแบบประเมินท้ายคาบของ inskru

ข้อค้นพบ:แผนการสอนเราเคยใช้จริงแล้วจรึงมีภาพประกอบทุกขั้นตอน กรรมเลยพอจะมองภาพออก

:การใช้แบบประเมินท้ายคาบและท้ายเทอมของ inskru มาตลอดที่ให้ กรรมการเห็นภาพค่าเฉลี่ยทิศทางของห้องเรียน ได้ดีขึ้น

ข้อต้องปรับปรุง:กรรมการไม่ใช่นักเรียนการคาดหวังบรรยากาศแบบในห้องเรียนปกติ ครูต้องนึกว่าตัวเองเป็นผู้ดูแลห้องเรียนดั้งนั้นต้องจัดการชั้นเรียนให้ได้

ขอบคุณคำแนะนำจากคณะกรรมมากเราไม่รู้สึกผิดหวังเลยที่เรลือกเรื่องนี้มานำเสนอ

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 12

ชื่อไฟล์​: 277994510_4833274636771584_4591134209253278695_n.jpg

ดาวน์โหลดแล้ว 4 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(1)