icon
เข้าสู่ระบบ

Prime Number hip!

6922
ภาพประกอบไอเดีย Prime Number hip!

เพลงนี้ผมแต่งเนื้อขึ้นมาเอง เพื่อให้นักเรียนสามารถจำ จำนวนเฉพาะได้ง่ายขึ้น

ให้นักเรียนร้องในช่วงเนื้อเพลงสีเหลือง

แต่คุณครูควรฝึกร้องให้ได้ด้วยครับ

ร้องนำนักเรียนเพื่อให้เป็นจังหวะครับ

https://youtu.be/k7GzhlDWZ20

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(2)