icon
เข้าสู่ระบบ

สนุกกับสื่อการสอนเสมือนจริง

9454
ภาพประกอบไอเดีย สนุกกับสื่อการสอนเสมือนจริง

ทำอย่างไรให้การเรียนเรื่องระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง เสมือนจริง

สนุกกับสื่อการสอนเสมือนจริง

ปกติการสอนเรื่องระบบต่าง ๆ ของร่างกาย จะใช้ภาพและสไลด์เป็นสื่อ ที่ดูแล้วแห้งไม่น่าสนใจ ลองปรับเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าให้นักเรียนได้ลองใส่ ให้เห็นลักษณะเสมือนจริง หาเด็กที่มีรูปร่างใกล้เคียงกับชุดที่ใส่ เป็นการนำเข้าสู่บทเรียนที่ทำให้เด็กทั้งห้องสนุกสนาน


ให้ภาพเล่าเรื่องรีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(1)
เก็บไว้อ่าน
(1)