icon
เข้าสู่ระบบ

สอนหุ่นยนต์ด้วยแผนการสอนหน้าเดียว

196348

ต่อยอดไอเดียง่ายๆ จากกิจกรรมยานยนต์สมัยใหม่ เราจะจัดการสอนอย่างไรให้สนุกสนาน เป็นการต่อยอดความรู้จากเรื่องเดิม กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น การคิด การปฏิบัติ ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สนใจในหุ่นยนต์ มาเรียนรู้ไปกับครูหญิง ที่นี่ ท.พ. กันค่ะ

กิจกรรมการเรียนการสอน

จากแผนการสอนหน้าเดียว (CBE Canvas) 

>>> ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน <<<

หลังจากนำ CBE Canvas ไปเป็นแนวทางในการสอนในห้องเรียน

>>>สิ่งที่ครไูด้เรียนรู้หลังจากสอน <<<


ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: สอนหุ่นยนต์.png

ดาวน์โหลดแล้ว 6 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(2)
เก็บไว้อ่าน
(1)