icon
เข้าสู่ระบบ

Elements SPY !!! เพราะฉันคือสายลับ

15911
ภาพประกอบไอเดีย Elements SPY !!! เพราะฉันคือสายลับ

กิจกรรมสร้างสีสันในห้องเรียนเคมี เรื่อง ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ โดยผ่านการตั้งคำถามของนักเรียน เพื่อร่วมกันสืบว่าใครเป็นสายลับที่แฝงตัวเข้ามา

กิจกรรม "Elements SPY !!! เพราะฉันคือสายลับ" เป็นกิจกรรมที่ได้แรงบันดาลใจจากเกม spyfall ที่จะต้องทำการสืบว่าใครคือสายลับที่แฝงตัวเข้ามาในกลุ่ม โดยนำมาปรับใช้ในห้องเรียนเคมี เรื่อง ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ โดยให้นักเรียนร่วมกันตั้งคำถามเกี่ยวกับตารางธาตุและสมบัติของธาตุ ในประเด็นของเลขอะตอม เลขมวล การจำแนกธาตุตามตารางธาตุ (ธาตุเรพรีเซนเททีฟ, ธาตุทรานซิชัน, ธาตุโลหะ, ธาตุกึ่งโลหะ และธาตุอโลหะ) สมบัติการนำไฟฟ้า จุดเดือดและจุดหลอมเหลว สถานะของสาร ฯลฯ เพื่อสืบว่าใครคือสายลับที่เข้ามาแฝงตัวภายในกลุ่ม


องค์ประกอบของเกม

 1. การ์ดธาตุโซเดียม (Na) จำนวน 5 ใบ
 2. การ์ดธาตุคลอรีน (Cl) จำนวน 5 ใบ
 3. การ์ดธาตุอาร์กอน (Ar) จำนวน 5 ใบ
 4. การ์ดธาตุแคลเซียม (Ca) จำนวน 5 ใบ
 5. การ์ดธาตุเหล็ก (Fe) จำนวน 5 ใบ
 6. การ์ดธาตุสารหนู (As) จำนวน 5 ใบ
 7. การ์ดธาตุแพลทินัม (Pt) จำนวน 5 ใบ
 8. การ์ดสายลับ (SPY) จำนวน 7 ใบ

(การ์ดทั้งหมดนี้สำหรับห้องเรียนที่มีนักเรียนประมาณ 30 คน และครูผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนการ์ดธาตุหรือจำนวนการ์ดตามที่ต้องการได้)
วิธีการเล่น 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน จากนั้นครูผู้สอนทำการแจกการ์ดให้กับนักเรียน โดยจะมีนักเรียน 5 คน จะได้การ์ดธาตุชนิดเดียวกัน และจะมีนักเรียน 1 คน จะได้การ์ดสายลับ (SPY) นักเรียนจะต้องไม่ให้ผู้เล่นคนอื่นเห็นการ์ดที่ตนเองถืออยู่เด็ดขาด
 2. นักเรียนที่ได้การ์ดธาตุ มีหน้าที่ในการสืบว่า ใครคือสายลับ (SPY) ที่แฝงตัวเข้ามา
 3. นักเรียนที่ได้การ์ดสายลับ (SPY) จะต้องสืบว่า ผู้เล่นคนอื่นถือการ์ดธาตุชนิดใด
 4. นักเรียนร่วมกันตั้งคำถามเกี่ยวกับตารางธาตุและสมบัติของธาตุ เพื่อซักถามผู้เล่นภายในกลุ่ม ในประเด็นเกี่ยวกับเลขอะตอม เลขมวล การจำแนกธาตุตามตารางธาตุ (ธาตุเรพรีเซนเททีฟ, ธาตุทรานซิชัน, ธาตุโลหะ, ธาตุกึ่งโลหะ และธาตุอโลหะ) สมบัติการนำไฟฟ้า จุดเดือดและจุดหลอมเหลว สถานะของสาร ฯลฯ ตัวอย่างคำถาม "การ์ดที่ถืออยู่คือธาตุเรพรีเซนเททีฟใช่หรือไม่?", "การ์ดที่ถืออยู่สามารถนำไฟฟ้าได้หรือไม่?", "การ์ดที่ถืออยู่มีเลขอะตอมมากกว่า 30 ใช่หรือไม่?"
 5. นักเรียนมีเวลาในการซักถาม 6 นาที
 6. เมื่อครบ 6 นาที นักเรียนจะต้องโหวตเพื่อว่าใครคือสายลับ (SPY) ที่แฝงตัวเข้ามา ถ้าผู้เล่นโหวตสายลับ (SPY) ได้ถูกต้อง ผู้เล่นที่ถือการ์ดธาตุจะเป็นฝ่ายชนะ แต่ถ้าหากผู้เล่นโหวตสายลับ (SPY) ไม่ถูกต้อง ผู้เล่นที่ถือการ์ดสายลับ (SPY) จะเป็นฝ่ายชนะ
 7. หลังจากนั้น ผู้เล่นที่ถือการ์ดสายลับ (SPY) จะต้องวิเคราะห์ว่าผู้เล่นภายในกลุ่มถือการ์ดธาตุชนิดใดอยู่


จากกิจกรรม "Elements SPY !!! เพราะฉันคือสายลับ" ทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจเกี่ยวกับตารางธาตุและสมบัติของธาตุ โดยผ่านการตั้งคำถามจากตัวของนักเรียนเอง ทำให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง สร้างความสนุกสนานให้ห้องเรียนและมีสีสันมากยิ่งขึ้น

"การเรียนวิชาเคมีนั้นจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไป มาลองแชร์ประสบการณ์ไปด้วยกันนะ"


นายภานุสรณ์ คีรีเพ็ชร์ : นักศึกษาปฏิบัติการสอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)


ขอบคุณครับ


ปล. ก่อนเริ่มกิจกรรม ได้ขออนุญาตนักเรียนในการถ่ายภาพก่อนการทำกิจกรรมแล้ว

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: spy.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 56 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(8)