icon
เข้าสู่ระบบ

จาก #...ไม่ใช่เซฟโซน "สู่ห้องเรียนปลอดภัย"

35315
ภาพประกอบไอเดีย จาก #...ไม่ใช่เซฟโซน "สู่ห้องเรียนปลอดภัย"

จาก #...ไม่ใช่เซฟโซน ใน TikTok จึงอยากชวนนักเรียนสำรวจเหตุการณ์ที่ตนเองเจอแล้วรู้สึกไม่ปลอดภัย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หาทางออกและสร้างเซฟโซนให้เกิดขึ้นจริง

สวัสดีครับ วันนี้มาแบ่งปันกิจกรรมคาบ Homeroom กันครับ

กิจกรรมนี้อาจแบ่งทำหลาย ๆ คาบได้ครับ

กิจกรรมชื่อว่า จาก #...ไม่ใช่เซฟโซน "สู่ห้องเรียนปลอดภัย"

เรื่องของเรื่องเลยคือครูชอบเสพ TikTok ซึ่งช่วงนึงเค้าฮิต #...ไม่ใช่เซฟโซน กัน

ผนวกกับได้สมัครอบรมเกี่ยวกับห้องเรียนปลอดภัยกับ inskru ไป เลยคิดว่าน่าจะนำมาปรับให้นักเรียนสร้าง #ในห้องเรียนบ้าง


กิจกรรมขั้นแรก คือ ชวนนักเรียนดู # ใน TikTok ที่ครูเลือกมาครับ (สามารถนำลิงก์ Canva ไปใช้ได้นะครับ ผมทำใส่ไว้ canva.com/design/DAFBlmz2B9o/8UxGiFUxP0dEzGd7GySupQ/view?utm_content=DAFBlmz2B9o&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink)ขั้นที่สอง ชวนนักเรียนเขียนเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าไม่ใช่เซฟโซน โดยไม่ต้องระบุชื่อหรือตัวตน (อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่โรงเรียนหรือที่บ้านก็ได้ / จะจริงจังหรือขำขันก็ได้)ขั้นสาม นักเรียนขยำกระดาษ แล้วโยนลงตะกร้า (แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าสิ่งที่ไม่ใช่เซฟโซนให้ทำลายไป)ขั้นสี่ ครูอาจสุ่มอ่านวันละ 5 แผ่น แล้วชวนนักเรียนคุยถึงเหตุการณ์ในกระดาษว่าทำอย่างไรถึงจะเซฟโซนขึ้น


ตัวอย่างที่นักเรียนเขียนบางส่วนครับขั้นท้ายที่สุด ชวนนักเรียนชมคลิปโฆษณานันยาง (ไม่ได้ค่าโฆษณาใด ๆ แต่ชอบการเล่าเรื่องครับ)


จากนั้นชวนกันคุยถึงประเด็นการ Bully ในโรงเรียนที่อยู่ในคลิปและนอกเหนือคลิปที่นักเรียนเคยเผชิญ เพื่อร่วมกันหยุดและสร้างพื้นที่ในห้องเรียนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย ครับสุดท้ายนี้หวังว่ากิจกรรมนี้พอจะเป็นประโยชน์ให้แก่เพื่อนครูที่นำไปปรับใช้กับนักเรียนช่วงที่ต้องกลับมาเรียนออนไซต์กันครับ

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(4)
เก็บไว้อ่าน
(12)