icon
เข้าสู่ระบบ

รถยนต์รุ่นไหนไฉไลในสภาวะน้ำมันแพง

1430714
ภาพประกอบไอเดีย รถยนต์รุ่นไหนไฉไลในสภาวะน้ำมันแพง

นักเรียนคำนวณการใช้เชื้อเพลิงของรถยนต์แบบเครื่องลูกผสม (Hybrid) กับรถยนต์แบบเครื่องสันดาป โดยใช้ความรู้เรื่อง ค่าเฉลี่ยเลขคณิต จากนั้นนำข้อมูลมาเปรียบเทียบ และลงข้อสรุปในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้


แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

1. แนะนำเนื้อหา/จุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียน


2. ใช้คำถามกระตุ้นความคิดเพื่อนำเข้าสู่บทเรียน


3. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ข้อดี ผลกระทบจากราคาพลังงาน (น้ำมัน) ที่ผันผวนในแต่ละครั้ง

4. นักเรียนร่วมกันหาแนวทางแก้ไข เพื่อผลกระทบจากราคาพลังงาน (น้ำมัน)


5. นักเรียนร่วมกันหาที่มาของการคำนวณอัตราการใช้พลังงาน (น้ำมัน) ของรถยนต์แต่ละรุ่น โดยแสดงความคิดเห็นผ่าน Padlet


6. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปวิธีการคำนวณอัตราการใช้พลังงาน (น้ำมัน) ของรถยนต์แต่ละรุ่น จนได้ข้อสรุปว่า คำนวณจาก km/L


7. นักเรียนทำกิจกรรมคำนวณอัตราการใช้พลังงาน (น้ำมัน) ของรถยนต์จากข้อมูลที่กำหนดให้ผ่าน IXL


8. นักเรียนลงข้อสรุปเพื่อตัดสินใจซื้อรถยนต์


ผลตอบรับจากนักเรียน

1. นักเรียนไม่ง่วงนอนในชั้นเรียน มีแววตาที่รู้สึกว่าลุ้นตลอดเวลา

2. นักเรียนคำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้แม่นยำขึ้น เนื่องจากเรียนจากสถานการณ์จริง นำไปใช้ได้จริง

3. Platform ที่นำมาใช้ตอบโจทย์ความแตกต่างระหว่างบุคคล ใครที่เก่งก็ทำแบบฝึกหัดได้อย่างรวดเร็ว ไปได้เรียน ใครอ่อนก็ค่อย ๆ เรียนรู้ไป

4. นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปตัดสินใจเลือกซื้อรถได้จริง ซึ่งเหมาะกับสภาพสังคมปัจจุบันมาก* อาจจะไม่ใช่แนวทางที่ดีที่สุด แต่เป็นกิจกรรมที่ตั้งใจออกแบบมาเพื่อนนักเรียนมากที่สุด

สวัสดีครับ

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 2

ชื่อไฟล์​: ครูทนงศักดิ์ กันใส.pptx

ดาวน์โหลดแล้ว 21 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(4)
เก็บไว้อ่าน
(1)