icon
เข้าสู่ระบบ

ขยะ...สีเขียว

5452

แผนการสอนหน้าเดียวเรื่อง "ขยะ...สีเขียว" เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการงานอาชีพ ง21101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้เรื่องเกษตรน่ารู้

การปลูกผักในภาชนะ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่มีพื้นที่จำกัดหรือบางคนอาจมีที่แต่สภาพดินไม่เหมาะสม คนที่ไม่มีกระถางต้นไม้สามารถนำภาชนะอื่นมาประยุกต์ดัดแปลงการปลูกพืชในภาชนะให้มีความหลากหลาย นำวัสดุเหลือใช้ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์


การจัดการเรียนรู้เรื่อง "ขยะ...สีเขียว" เป็นการนำขยะเหลือใช้ที่พบได้ในชีวิตประจำวันนำมาปลูกพืช เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 5

ชื่อไฟล์​: 705.jpg

ดาวน์โหลดแล้ว 10 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(1)