icon
เข้าสู่ระบบ

ถูก-ผิด 5 วินาที

12076
ภาพประกอบไอเดีย ถูก-ผิด 5 วินาที

เกมส์ถูก-ผิด 5 วินาที เป็นเกมส์ที่ใช้เป็นการทบทวนบทเรียนเดิมที่ได้เรียนในคาบที่แล้ว โดยให้นักเรียนตั้งใจฟังที่ครูพูดแล้วกากบาทลงไปในสมุดว่าถูกหรือผิด โดยมีเวลาคิดเพียงแค่ 5 วินาทีหลังจากที่ครูพูดจบ


เกมส์นี่ขอตั้งชื่อว่า เกมส์-ถูก-ผิด 5 วินาที

  1. ให้นักเรียนเขียนข้อ 1-10 ลงในสมุดหรือกี่ข้อก็ได้ตามแต่ใจครูผู้สอน
  2. ให้นักเรียนฟังที่ครูพูดแล้วบอกว่าที่ครูพูดนั้นถูกหรือผิด โดยมีเวลาคิดเพียงแค่ 5 วินาทีหลังจากที่ครูพูดจบ
  3. นักเรียนกาเครื่องหมาย ถูกหรือผิดลงในสมุดของตนเอง
  4. ครูเฉลยคำตอบที่ถูกต้องให้นักเรียน
  5. ทำแบบนี้ไปจนครบข้อที่ครูกำหนด
  6. รวมคะแนน คนที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้แต้มรางวัล


ตัวอย่าง

--นักเรียนเข้ามาในห้องนั่งให้เรียบร้อย ใครมาแล้วให้เปิดสมุดเขียนวันที่ เขียนข้อ 1-10 (นักเรียนจะรู้เลย เพราะเริ่มคาบก่อนเรียนจะทำแบบนี้ประจำ) (กิจกรรมนี้สามารถใช้ในการรอเพื่อนนักเรียนที่เดินเข้ามาถึงห้องช้าได้ คนที่มาช้าก็จะไม่ได้เล่นเกมส์นี้ เพราะเกมส์นี้ไม่ได้เก็บคะแนน แต่สะสมแต้มแทน)

-ครูถามนักเรียนว่าเขียนข้อ 1-10 เสร็จหรือยัง ถ้าทั้งห้องเสร็จแล้วครูจึงเริ่มได้

เช่น เรื่องการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

**ครู : ราจัดอยู่ในกลุ่มพืช (ย้ำคำถาม 2 รอบ ถ้าเป็นเด็กเล็กอาจ 3 รอบ) (บอกให้นักเรียนเข้าใจว่าครูจะไม่พูดหลายรอบ ดังนั้นจะทำให้ห้องเงียบและทุกคนตั้งใจฟังครู ถ้านักเรียนเริ่มมีเสียงให้ครูเบาเสียงตัวเองลง นักเรียนจะรู้ตัวและเตือนเพื่อน)

**ครู ; 5 4 3 2 1 0 (ครูเริ่มนับถอยหลังจนถึง 0 นักเรียนต้องกากบาทให้เสร็จก่อนครูนับถึง 0)

**ครู : ใครตอบผิดยกมือ , ใครตอบถูกยกมือ (ตรงนี้ทำให้เห็นว่านักเรียนยังไม่เข้าใจในเรื่องที่สอนมากน้อยแค่ไหน)

**ครู :ข้อนี้ผิดครับ (ครูอธิบายว่าทำไมถึงผิด เพราะราจัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ ไม่ใช่กลุ่มพืช)

(นักเรียนที่ตอบถูกได้ 1คะแนน ตอบผิดได้ 0)

ครูใช้คำถามถูกผิดแบบนี้จนครบจำนวนข้อที่ตั้งไว้

เสร็จแล้วรวมคะแนน คนที่ได้เยอะสุดจะได้สติ๊กเกอร์ไปสะสมแต้ม 1 แต้มหรือถ้าใครได้เต็มหรือได้สูงสุดแค่คนเดียวก็ให้แต้มเพิ่มได้)

(ตัวอย่างบัตรสะสมแต้มและสติ๊กเกอร์สะสมแต้ม จะมาเล่าใน part ถัดไปครับ)


สิ่งที่ได้จากกิจกรรมนี้

  1. เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนและครูในการเรียนการสอน
  2. ทบทวนบทเรียนจากการเรียนในคาบที่แล้ว
  3. อาจใช้ท้ายคาบหลังจากจบการสอนเสร็จ เพื่อสำรวจความเข้าใจของนักเรียน
  4. กิจกรรมนี้นักเรียนสามารถทำได้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็กเก่ง กลาง อ่อน อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เพียงแค่ใช้ทักษะการฟัง ทักษะการคิดวิเคราะห์ และใช้แค่เครื่องหมายถูกหรือผิดในการทำกิจกรรมเท่านั้น
รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(5)