icon
เข้าสู่ระบบ

การสร้างคำในภาษาไทย EP. 1 สร้างโดยการประสมคำ

6131

ภาษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา มีการสร้างคำใหม่ ๆ ไว้ใช้ โดยการสร้างคำในภาษาไทยนั้น จะมีวิธีการสร้าง คือ ๑. สร้างโดยการประสมคำ ๒. สร้างด้วยการยืมคำภาษาอื่นมาใช้ ๓. สร้างโดยการบัญญัติศัพท์ มาเรียนรู้การสร้างคำในภาษาไทย EP.1 สร้างโดยการประสมคำ กันครับ

ภาษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา มีการสร้างคำใหม่ ๆ ไว้ใช้ โดยการสร้างคำในภาษาไทยนั้น จะมีวิธีการสร้าง คือ ๑. สร้างโดยการประสมคำ ๒. สร้างด้วยการยืมคำภาษาอื่นมาใช้ ๓. สร้างโดยการบัญญัติศัพท์ มาเรียนรู้การสร้างคำในภาษาไทย EP.1 สร้างโดยการประสมคำ กันครับ


แสดงเพิ่มเติมรีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)