icon
เข้าสู่ระบบ

เปลี่ยนหน้าที่ให้นักเรียนออกข้อสอบ

5003
ภาพประกอบไอเดีย เปลี่ยนหน้าที่ให้นักเรียนออกข้อสอบ

การทำข้อสอบจะดูง่ายไปเลย เมื่อเปรียบเทียบกับการออกข้อสอบ ที่สำคัญทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาเป็นอย่างดี

เปลี่ยนหน้าที่ให้นักเรียนออกข้อสอบ


ทดลองให้นักเรียนเป็นคนออกข้อสอบแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5 ข้อ ตามเนื้อหาที่ตนเองนำเสนองาน ฝึกทักษะการตั้งคำถาม เป็นการทำทวนความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา ซึ่งครูสามารถคัดเลือกข้อสอบที่นักเรียนออก นำมาทดสอบย่อย ๆ ของนักเรียนได้อีกด้วย เด็ก ๆ สามารถตั้งคำถามได้ดีทีเดียว ลองดูตัวอย่างกันค่ะ


ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 6

ชื่อไฟล์​: S__3407885.jpg

ดาวน์โหลดแล้ว 3 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(2)