icon
เข้าสู่ระบบ

บอร์ดเกมภารกิจ พิชิต 3 ดอย

11094
ภาพประกอบไอเดีย บอร์ดเกมภารกิจ พิชิต 3 ดอย

บอร์ดเกมส่งเสริมการศึกษาอัตลักษณ์เชิงพื้นที่โดยใช้เกมเป็นฐาน บูรณาการ 4 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ผ่านการทำภารกิจในชุมชน 3 ดอย ได้แก่ ดอยหลวงเชียงดาว ดอยอ่างขาง และดอยผ้าห่มปก

การทำภารกิจของ 8 บทบาทตัวละคร แยกตามสาระ ได้แก่ ศาสนา พลเมือง เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์ โดยมีภารกิจในชุมชน 3 ดอย ได้แก่ ดอยหลวงเชียงดาว ดอยอ่า่งขาง และดอยผ้าห่มปก ซึ่งแต่ละบทบาทจะมีหน้าที่ของตนเองจำลองจากวิถีชีวิตในชุมชน และจะต้องรวบรวมทุนทางสังคมที่มีในแต่ละด้านเพื่อทำภารกิจของตนเองให้สำเร็จ

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ชุมชน และต้นทุนทางสังคมผ่านบอร์ดเกม และใช้องค์ความรู้สังคมศึกษาบูรณาการในชุมชน

บอร์ดเกมต้นแบบ คือ เกมภารกิจพิชิตยุคหิน


*การสั่งพิมพ์*

แผนที่สั่งพิมพ์ ขนาดกระดาษ A4 (แบบ 4*4 แผ่น)

ตัวการ์ดพิมพ์ด้วยกระดาษ 210 แกรม

ซองใส่การ์ด ซองแก้วใส ขนาด 3*4 นิ้ว

ลูกเต๋า 6 สี สั่งซื้อจาก Shopee

ร้าน https://shopee.co.th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%8B%E0%B8%B2-6-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81-i.140394755.2504914202?fbclid=IwAR2dGhFUG_pp-oVsb3tW3IJymaahl1ZDLvdG3vPAXyd7ahTL8Idtf7h6xJY&fs=e&s=cl

ตัวเดิน สั่งซื้อจาก shopee

ร้าน https://shopee.co.th/product/119702117/5041860095?smtt=0.255594060-1658749083.9

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 3

ชื่อไฟล์​: การ์ดเกมภารกิจพิชิต 3 ดอย.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 64 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(3)
เก็บไว้อ่าน
(3)