icon
เข้าสู่ระบบ

สอนเนื้อหา Let’s get dress โดยการใช้ AICE Model

6014
ภาพประกอบไอเดีย สอนเนื้อหา Let’s get dress โดยการใช้ AICE Model

การสอนภาษาอังกฤษเรื่องเสื้อผ้า ก็คิดว่าจะสอนอย่างไรให้สนุกกันนะ เลยได้ไอเดียว่า เราก็นำเสื้อผ้าจริงๆมาสอนและทำกิจกรรมเลยสิ นอกจากจะสนุกและยังได้ความรู้จดจำคำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้าอีกด้วย การสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสอนจากนวัตกรรม AICE model

การสอนเรื่องเสื้อผ้าให้นักเรียนสนุก นักเรียนได้เรียนรู้และเล่นไปด้วย ทำให้นักเรียนเกิดกระบวนการในการจดจำคำศัพท์และได้ใช้สื่อจริงในการเรียนสอน นักเรียนได้แต่งตัวตาม บัตรคำที่นักเรียนได้ ได้แสดงกิจกรรม role play แสดงบทบาทสมมติ เป็นคาบเรียนที่สนุกสนานอีกคาบนึง โดยใช้รูปแบบการสอนจากนวัตกรรม AICE model

คลิปการจัดการเรียนสอนเรื่อง let’s get dress. เป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรม AICE model

https://youtu.be/oVGp1MFT6ds


ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: D0304153-3F23-4A0F-B71E-8D5979F05217.jpeg

ดาวน์โหลดแล้ว 4 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(2)