icon
เข้าสู่ระบบ

wooden pins estimation

3683
ภาพประกอบไอเดีย wooden pins estimation

การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหลักต่างๆ

จุดประสงค์ของสื่อการหาค่าประมาณ

1.เพื่อให้นักเรียนหาค่าประมาณของจำนวนนับและนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้

2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์มากที่สุดสามารถนำไปปรับใช้สำหรับการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหลักต่างๆ ในชั้นอื่นๆได้

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: ค่าประมาณ.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 16 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(1)