icon
เข้าสู่ระบบ

เรียนรู้โค้ดดิ้ง x จักรวาลนฤมิตร"ช้างไทย"

15343
ภาพประกอบไอเดีย เรียนรู้โค้ดดิ้ง x จักรวาลนฤมิตร"ช้างไทย"

CODING X Metaverse (ChangThai) เรียนรู้โค้ดดิ้ง ผ่านการออกแบบและสร้างแบบจำลองศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง ในรูปแบบจักรวาลนฤมิตร

CODING X Metaverse(ChangThai)


กิจกรรมการเรียนรู้แบบโค้ดดิ้ง บูรณาการกับบริบทของท้องถิ่น

วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จังหวัดลำปางจุดประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเอง ให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้แบบโค้ดดิ้ง ควบคู่กับเกิดความรัก และความผูกพันกับท้องถิ่นของตนเอง บนพื้นฐานของการเรียนรู้อย่างมีความสุข


เนื้อหา

การเขียนโปรแกรมที่มีการทำงานวนซ้ำ ทางเลือก และการกำหนดตัวแปร (ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)


โปรแกรม/อุปกรณ์

  1. เว็บไซต์ CoSpace Edu
  2. แผนการจัดการเรียนรู้ของตนเอง
  3. คอมพิวเตอร์/ สมาร์ทโพนพร้อมติดตั้งแอปพลิเคชัน CoSpace Edu Android : CoSpace Edu iOS : CoSpace Edu
  4. VR BOX (หากไม่มีก็ไม่จำเป็นต้องใช้)


กิจกรรมการเรียนการสอน

  1. ผู้สอนกล่าวทักทายผู้เรียน
  2. ผู้สอนใช้คำถามกระตุ้นความสนใจ “ในฐานะที่เราทุกคนเป็นคนในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร พวกเราคิดว่าสิ่งไหนหรือสถานที่ท่องเที่ยวไหน ที่อยากให้คนภายนอกเข้ามาเที่ยวหรือเรียนรู้”
  3. ผู้สอนใช้คำถามกระตุ้นความสนใจอีกครั้งหนึ่ง “ทำไมพวกเราถึงอยากให้คนภายนอกรู้จักและมาเที่ยวที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย”
  4. ผู้สอนกล่าวถึงจุดประสงค์ของการเรียนในชั่วโมงนี้
  5. ผู้เรียนสมัครและเข้าใช้งานโปรแกรม CoSpace Edu และกดทดลองใช้แบบ Pro (หากต้องการโค้ดทดลองให้กดลงทะเบียนผ่านฟอร์ม โค้ดจะส่งให้ทางอีเมล์ครับ)
  6. ผู้เรียนเรียนรู้การสร้างวัตถุในแบบจำลองทั้งสัตว์ พื้นหลัง สภาพแวดล้อม รวมถึงการกำหนดพฤติกรรม


เลือกสร้างโดยกดที่ Empty scence


กำหนดพื้นหลัง ไปที่ Environment > Environment

(กำหนดฟิลเตอร์ ไปที่ Environment > Environment Filters)

(กำหนดเอฟฟเฟ็ค ไปที่ Environment > Effect)


เพิ่มวัตถุ เช่น ช้าง ให้ไปที่ Library > Animal > ช้าง ลากมาใส่


7. ผู้เรียนเขียนโปรแกรมที่มีการทำงานวนซ้ำ ทางเลือก และการกำหนดตัวแปร

ก่อนที่จะสามารถเขียนโปรแกรมได้จะต้องคลิกเลือกวัตถุก่อนจากนั้นคลิกขวาที่วัตถุ > Code > Use in CoBlocks จากนั้นกด Coding มุมขวาบน แล้วเลือก CoBlockS จึงจะสามารถเริ่มเขียนโปรแกรมได้8. ผู้สอนนำผู้เรียนไปใช้งาน Metaverse (AR และ VR) สนามหญ้าหรือพื้นที่กว้าง ไม่มีสิ่งกีดขวาง

9. ผู้เรียนและผุ้สอนสรุปสิ่งที่ได้ร่วมกัน


ใบกิจกรรม

ตัวอย่างใบกิจกรรม : ให้ผู้เรียนใช้พื้นหลัง ฟิลเตอร์ เอฟเฟค และสร้างวัตถุ(ช้าง) 5 วัตถุ และตอบคำถามเกี่ยวกับโปรแกรมที่มีการทำงานวนซ้ำ ทางเลือก และการกำหนดตัวแปร (ผู้สอนสามารถออกแบบใบกิจกรรมด้วยตนเอง)


ตัวอย่างผลงานนักเรียน

https://edu.cospaces.io/YCE-KAS

https://edu.cospaces.io/PJA-BQF


กรอกข้อมูลเพื่อรับใบกิจกรรมตัวอย่าง + วิดีโอการสอนแบบสรุป + โค้ดใช้งานแบบ Pro ทดลอง 1 เดือน

"หากไม่สะดวกกรอกข้อมูล โค้ดสามารถไปเอาได้ที่เว็บของ CoSpace Edu ได้"


>>>>> กรอกข้อมูลที่นี่ <<<<<

หรือ https://forms.gle/dxHiWUTGxU6t5Uao8


ผู้เขียน : นายนพรัตน์ สวยฉลาด ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)