icon
เข้าสู่ระบบ

สีกับท่ากายกรรม

3553
ภาพประกอบไอเดีย สีกับท่ากายกรรม

นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมทบทวนเรื่องสีในภาษาเยอรมัน เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว ตื่นเต้น ท้าทาย กำหนดท่าทางกายกรรม เช่น เอาเท้าเหยียบกระดาษสี 1 ข้าง อีกข้างชี้ไปด้านหลัง และทำท่าไหว้ไว้บนศีรษะ เมื่อเพลงหยุดลงใหนักเรียนหากระดาษสีให้ตรงกับคำศัพท์ที่ออกเสียง แล้วทำท่ากายกรรมนั้นให้ถูกต้อง

 1. นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสี จับกลุ่มการเดาคำศัพท์ที่ใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษ เช่น weiß สีขาว, blau สีฟ้า, grün สีเขียว, grau สีเทา, braun สีน้ำตาล และ rot สีแดง เป็นต้น
 2. นักเรียนร่วมกันเฉลยสีจับคู่ที่ถูกต้อง ครูใช้สื่อสีแทนวันต่างๆ ในการเฉลย เช่น gelb วันจันทร์
 3. นักเรียนลองออกเสียงสีต่างๆ เป็นภาษาเยอรมัน จากนั้นครูช่วยปรับและให้ฟัง Audio การออกเสียงที่ถูกต้องตามหลักภาษาเยอรมัน
 4. นักเรียนทบทวนการออกเสียงพร้อมกัน


กิจกรรมสีกับท่ากายกรรม

 1. นักเรียนกระจายกระดาษคละสีไว้บนพื้น ยืนเป็นวงกลมรอบๆ กระดาษสี
 2. ครูอธิบายท่ากายกรรมในแต่ละรอบ ทำท่าให้ดูเป็นตัวอย่าง เช่น ท่ากระต่ายขาเดียวยืนเหยียบกระดาษสีนั้นๆ มือข้างหนึ่งชูขึ้นด้านบน อีกข้างให้จับเอว
 3. เมื่อได้ยินเสียงเพลงให้นักเรียนเต้นและเดินวนไปรอบๆ วง
 4. เพลงหยุดลง ครูอ่านออกเสียงสีใดเป็นภาษาเยอรมัน ให้นักเรียนไปทำท่ากายกรรมบนกระดาษสีนั้นๆ เช่น ครูบอกว่าสี rot ให้ทำท่ากระต่ายขาเดียวยืนเหยียบกระดาษสีแดง มือข้างหนึ่งชูขึ้นด้านบน อีกข้างให้จับเอว
 5. ใครไม่มีกระดาษสีที่ถูกต้องตกรอบ และออกมาเป็นคนบอกสีต่อๆ ไปเป็นภาษาเยอรมัน และบอกท่ากายกรรมถัดไปไม่ให้ซ้ำกัน
 6. เล่นวนไปเรื่อยๆ จนได้ผู้ชนะ มอบของรางวัลเล็กๆ น้อยๆ
 7. สรุปการอ่านออกเสียง และความหมายอีกครั้งพร้อมกัน


นักเรียนได้ทบทวนคำศัพท์ พร้อมการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง ได้ใช้ความว่องไว ประสาทสัมผัสตาดู หูฟัง ได้ลุ้น ตื่นเต้น และท้าทายในเรื่องการแข่งขัน ส่งเสริมให้บรรยากาศการเรียนสนุกสนาน

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 10

ชื่อไฟล์​: 51300790_2118360398231765_3047158010930528256_n.jpg

ดาวน์โหลดแล้ว 3 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)