icon
giftClose
profile

ROBLOX กับ วิธีการทางประวัติศาสตร์

38933
ภาพประกอบไอเดีย ROBLOX กับ วิธีการทางประวัติศาสตร์

ลองทำขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์กับเริ่องที่นักเรียนสนใจ

ROBLOX กับ วิธีการทางประวัติศาสตร์

ไอเดียนี้เป็นเพียงการทดลองนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการค้นหาเรื่องที่นักเรียนสนใจ คือ เกมโรบล็อกซ์ อาจไม่ได้มีขั้นตอนที่ถูกต้องตามการสอนวิชาประวัติศาสตร์มากนัก เพราะไม่ได้เป็นครูวิชาประวัติศาสตร์โดยตรง แต่หวังเพียงเล็ก ๆ ว่า กิจกรรมในครั้งนี้จะทำให้นักเรียนพอจะนึกภาพขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้


ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าเราไม่ใช่ครูวิชาประวัติศาสตร์ เราเคยเป็นเด็กคนหนึ่งที่ไม่ชอบวิชาสังคม และวิชาประวัติศาสตร์ เพราะรู้สึกว่ามันยาก ไม่เข้าใจ ต้องอ่านหนังสือ ต้องท่อง ต้องจำเยอะ เราเลยต่อต้านวิชาเหล่านี้ในใจมาตลอดการเป็นนักเรียนของเรา จนกระทั่งเราได้มาเป็นครู และต้องสอนวิชาประวัติศาสตร์ (ที่เราไม่ชอบ)


หนึ่งในเรื่องที่เราสอนคือ เรื่อง ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ เราทำใจกับเนื้อหานานพอสมควรเลยกว่าจะคิดว่าทำยังไงดีกับวิชานี้ (ซึ่งยังไม่แน่ใจว่าดีหรือเปล่า?)


ขั้นตอนทางประวัติศาสตร์มีด้วยกันทั้งหมด 5 ขั้นตอน คือ

 1. กำหนดเรื่องที่จะศึกษา
 2. การรวบรวมข้อมูล
 3. การประเมินคุณค่าของหลักฐาน
 4. การตีความหลักฐาน
 5. การสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูล


ในความเข้าใจของเราคือ

 1. การกำหนดเรื่องที่จะศึกษา คือ การเลือกเรื่องที่เราสนใจจะศึกษา อยากรู้ หรือหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนั้น
 2. การรวบรวมข้อมูล คือ การหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เราสนใจจะศึกษาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
 3. การประเมินคุณค่าของหลักฐาน คือ การดูว่าหลักฐานที่เราได้มาแต่ละอย่างมีความน่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหน
 4. การตีความหลักฐาน คือ ดูว่าหลักฐานที่เรามีต้องการสื่อหรือบอกอะไรเรา อยากให้เราเข้าใจเรื่องนั้นในมุมไหน
 5. การสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูล คือ การนำข้อมูลที่มีที่ผ่านการตรวจสอบความน่าเชื่อถือมาแล้ว มาเรียบเรียงเพื่อนำเสนอ โดยสามารถตอบเรื่องที่เราอยากรู้ได้

ดังนั้น จึงเกิดเป็นกิจกรรมนี้ " ROBLOX กับ วิธีการทางประวัติศาสตร์" ในคาบนี้ขึ้นมา


 • เริ่มจากในตอนแรก เราและนักเรียนลองช่วยกันคิดเรื่องที่เราอยากรู้ โดยเขียนเป็นข้อ ๆ บนกระดาน ตอนนั้นคิดว่าถ้าให้นักเรียนไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติสถานที่สำคัญหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ดูเป็นวิชาการเกินไป นักเรียนคงจะเบื่อ และไม่เข้าใจว่าทำไปทำไม หรือทำแล้วเขาจะได้อะไร เราเลยให้นักเรียนเลือกเรื่องที่เขาอยากรู้ เพื่อที่เขาจะได้อยากไปค้นหาข้อมูลนั้นมาด้วยตัวเอง


*** เกมโรบอท ที่เขียนคือ เกมโรบล็อกซ์ แต่เราฟังจากนักเรียนเป็นโรบอท ^^" ***


 • เมื่อได้หัวข้อแล้วว่า คือเรื่อง เกมโรบล็อกซ์ เราก็ให้นักเรียนไปสืบค้นข้อมูลมา แต่มีนักเรียนแค่บางคนเท่านั้นที่หาข้อมูลมา (ดีกว่าไม่มีใครหามาเลยเนาะ 5555555) เรานำข้อมูลเหล่านั้นมาเขียนเป็น Mind mapping บนกระดาน เพื่อให้นักเรียนได้เห็นภาพรวมของข้อมูลทั้งหมดที่หามา


 • จากนั้นเรามาช่วยกันดูว่าหลักฐานที่เราได้มามีความน่าเชื่อถือได้มากน้อยขนาดไหน ในขั้นตอนนี้เรายังทำได้ไม่ดีนัก เนื่องด้วยมีนักเรียนแค่บางคนที่หาข้อมูลมา ทำให้เรามีแหล่งข้อมูลไม่มากพอ แต่เราได้คุยกับนักเรียนไปว่า การหาข้อมูลจากหลายแหล่งมาเปรียบเทียบกันมีความสำคัญ เพราะข้อมูลแต่ละแห่งอาจไม่เหมือนกัน และเราต้องดูว่าแหล่งที่เราไปหาข้อมูลมาน่าเชื่อถือหรือไม่ น่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหน


 • ต่อมาพวกเราช่วยกันตีความหลักฐาน ว่าหลักฐานที่มีต้องการบอกอะไรเรา (ซึ่งไม่แน่ใจว่าขั้นตอนนี้ถูกหรือไม่ แต่ก็ทำไปแล้ว) ซึ่งเราดูจากหลักฐานที่หามาเป็นการบอกข้อมูลทั่วไปของเกมโรบล็อกซ์ว่าเกิดขึ้นเมื่อไร ใครเป็นคนสร้าง มีช่วงความนิยมของเกมในช่วงไหน จึงตีความว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นการทำให้เรารู้จักกับเกมโรบล็อกซ์มากขึ้น


 • และสุดท้ายการสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูล พวกเราช่วยกันสรุปจากหลักฐานทั้งหมดที่มีเกี่ยวกับเรื่องเกมโรบล็อกซ์ เพื่อนำเสนอให้เข้าใจง่ายมากขึ้น ว่าเกมโรบล็อกซ์เป็นอย่างไร มีลักษณะแบบใด เกิดขึ้นเมื่อไร ใครเป็นคนสร้าง เปิดให้เล่นครั้งแรกเมื่อไร ความนิยมในแต่ละช่วงเป็นอย่างไร สิ่งที่จะได้จากการเล่นเกมโรบล็อกซ์ เป็นต้น


แล้วนักเรียนบอกว่าอยากวาดรูประบายสีด้วย สุดท้ายเราจึงให้เขียนสิ่งที่พวกเราช่วยกันนำเสนอ พร้อมกับวาดรูปตัวละครในเกมโรบล็อกซ์ลงในสมุด นักเรียนดูสนุกดีกับการนำเสนอเรื่องนี้ และสนุกกับการได้วาดรูประบายสี เราไม่แน่ใจว่ากิจกรรมที่เราทำไปมันถูกต้องมากน้อยแค่ไหน แต่อย่างน้อย ๆ นักเรียนของเราก็พอจะนึกภาพออกว่าขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์มีกี่ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนทำอะไรบ้าง และเราก็ได้ก้าวเข้าไปใกล้กับโลกของนักเรียนอีกก้าวหนึ่งแล้ว


บันทึกเก็บไว้เป็นความทรงจำว่าคาบนี้เป็นหนึ่งในคาบที่เรารู้สึกดีกับการสอนนะ อย่างน้อยมันก็ไม่ได้เฟลไปหมดทุกคาบ : )

#เป็นกำลังใจให้ตัวเองและครูที่สอนไม่ตรงเอกทั่วจักรวาล

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(8)
เก็บไว้อ่าน
(7)