icon
เข้าสู่ระบบ

เกม Coding ชิงสมบัติ

7151

เกมวิทยาการคำนวณ สำหรับการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้บัตรคำสั่ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รูปแบบการเล่นเป็นการแข่งขันระหว่าง 4 ทีม ผลัดกันเดินเพื่อเก็บกล่องสมบัติ นักเรียนจะได้ใช้ทั้งทักษะการเขียนโปรแกรมและทักษะการคิดคำนวณ

เกม Coding ชิงสมบัติ


อุปกรณ์การเล่น ประกอบด้วย

 (1) บอร์ด เป็นตาราง 10 x 10 ช่อง ใช้ในการเดินของตัวละคร และในแต่ละมุมจะเป็นจุดเริ่มต้นของแต่ละทีม และจะมีวงกลมด้านข้าง 4 วงแยกตามสี สำหรับเก็บกล่องสมบัติ

(2) ตัวละคร เป็นภาพไดโนเสาร์ 4 สายพันธุ์ ได้แก่ “สยามโมซอรัส สุธีธรนิ” มีชื่อเล่นว่า “น้องแข่” เป็นตัวละครของทีมสีเหลือง “กินรีไมมัส ขอนแก่นเอนซิส” มีชื่อเล่นว่า “น้องเปรียว” เป็นตัวละครของทีมสีฟ้า “สยามโมไทรันนัส อิสานเอนซิส” มีชื่อเล่นว่า “น้องดุ” เป็นตัวละครของทีมสีชมพู และ “ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน” มีชื่อเล่นว่า “น้องโย่ง” เป็นตัวละครของทีมสีเขียว

(3) ภาพกล่องสมบัติ ซึ่งจะมีตัวเลข 0 – 9 อยู่ที่หน้ากล่องสมบัติ มี 20 ภาพ

(4) ภาพสิ่งกีดขวาง จะติดอยู่ที่บอร์ด หากตัวละครเดินชนจะเดินต่อไปไม่ได้ มี 10 ภาพ

(5) บัตรคำสั่ง ประกอบด้วย “บัตรลูกศร” ใช้แทนการเดิน 1 ช่อง โดยกำหนดทิศทางการเดินจากการหมุนลูกศร คือ ขึ้น ลง ซ้าย และขวา ได้ทีมละ 6 บัตร “บัตรเก็บของ” ใช้สำหรับเก็บกล่องสมบัติ เมื่อใช้แล้วกล่องสมบัติจะย้ายไปอยู่ในพื้นที่ของทีมที่เก็บ ได้ทีมละ 1 บัตร และ “บัตรโจมตี” ใช้สำหรับโจมตีทีมอื่นที่อยู่ในช่องเดียวกัน จะทำให้ทีมที่ถูกโจมตีหยุดเล่น 1 ตา แต่ละทีมสามารถใช้บัตรโจมตีได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ได้ทีมละ 1 บัตร

(6) แถบแสดงลำดับคำสั่ง ใช้สำหรับวางบัตรคำสั่ง มี 6 ช่อง แบ่งตามสีของแต่ละทีม


กติกาการเล่นเกม ดังนี้

(1) ครูให้นักเรียนแบ่งเป็น 4 ทีม โดยให้นักเรียนเลือกเอง

(2) ในการแข่งขันครูจะมีการกำหนด “ตัวเลขผลลัพธ์” ขึ้นมา ซึ่งนักเรียนต้องพยายามให้ตัวเลขหน้ากล่องสมบัติทั้ง 4 ตัว บวกกันได้เท่ากับตัวเลขผลลัพธ์ (เป็นตัวเลขตั้งแต่ 10 ถึง 20)

(3) ครูให้ตัวแทนแต่ละทีมออกมาจับสลากลำดับการเดิน

(4) แต่ละทีมเลือกสีในการแข่งขันประกอบด้วย สีเหลือง สีชมพู สีฟ้า และสีเขียว โดยทีมที่เดินลำดับที่ 4 ได้เลือกก่อน เรียงไปจนถึงทีมที่เดินลำดับที่ 1

(5) ทีมที่เดินลำดับที่ 1 เริ่มเล่นก่อนโดยวางบัตรคำสั่งลงในแถบแสดงลำดับคำสั่ง จากนั้นออกมาเดินตัวละครตามลำดับของคำสั่ง โดยมีครูคอยกำกับความถูกต้อง

(6) เล่นตามลำดับวนซ้ำไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะมีทีมใดทีมหนึ่งเก็บภาพกล่องสมบัติได้ครบ 4 ภาพ ทีมนั้นจะหยุดเล่นทันที

(7) ให้ทีมที่เก็บภาพกล่องสมบัติได้ครบ 4 ภาพ มาหาผลบวกตัวเลขหน้ากล่องสมบัติ และให้เพื่อน ๆ ในห้องเรียนช่วยตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าผลรวมเท่ากับ “ตัวเลขผลลัพธ์” ก็จะสรุปได้ว่าทีมนั้นได้อันดับที่ 1 ในการแข่งขัน แต่ถ้าผลรวมไม่เท่ากับ “ตัวเลขผลลัพธ์” ให้รอพิจารณาอันดับหลังจากทุกทีมเก็บภาพกล่องสมบัติได้ครบ 4 ภาพ

(8) ทีมที่เหลือเล่นต่อไป หากทีมต่อไปเก็บภาพกล่องสมบัติได้ครบ 4 ภาพ ให้มาหาผลบวกตัวเลขหน้ากล่องสมบัติ และให้เพื่อน ๆ ในห้องเรียนช่วยตรวจสอบความถูกต้อง ทำเช่นเดิมจนกระทั่งทุกทีมเก็บครบ 4 กล่องสมบัติ

(9) สรุปอันดับโดยเรียงอันดับตามความใกล้เคียงกับ “ตัวเลขผลลัพธ์” และเวลาที่ใช้ในการเก็บภาพกล่องสมบัติให้ครบ กรณีทุกทีมเก็บภาพกล่องสมบัติได้ 4 ภาพ และทุกทีมผลบวกไม่เท่ากับ “ตัวเลขผลลัพธ์” ให้ทีมที่ผลบวกตัวเลขหน้ากล่องสมบัติใกล้เคียง “ตัวเลขผลลัพธ์” มากที่สุดได้อันดับที่ 1 ในการแข่งขัน และเรียงอันดับอื่น ๆ ตามความใกล้เคียงกับ “ตัวเลขผลลัพธ์” และเวลาที่ใช้ในการเก็บภาพกล่องสมบัติให้ครบ

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 5

ชื่อไฟล์​: บอร์ด coding ชิงสมบัติ.png

ดาวน์โหลดแล้ว 37 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(1)
เก็บไว้อ่าน
(4)