icon
เข้าสู่ระบบ

วงสนทนา "มนุษย์กับสังคม"

2341
ภาพประกอบไอเดีย วงสนทนา "มนุษย์กับสังคม"

เปลี่ยนคาบแรกของวิชาสังคมศึกษา จากบอกความหมายของสาระต่าง ๆ เป็นการร่วมพูดคุยกันอย่างถึงแก่นระหว่างความรู้และประสบการณ์ชีวิตจริงของครู

คาบแรกของการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรามักจะเล่าถึงความหมายของสาระต่าง ๆ ที่มากมายเหลือคณาในวิชาสังคมศึกษา ไม่ว่าจะภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ บางครั้งความหมายเหล่านั้นก็ดูแห้งแล้งไร้สีสัน หรือไม่ก็แอดวานซ์ นามธรรมเสียจนนักเรียนเราเข้าใจได้ยาก เมื่อมีปัญหาข้องใจไอเดียก็บังเกิด ถ้าเราลองบิดให้ความหมายและประเด็นสำคัญของแต่ละสาระกลายมาเป็นหัวข้อสนทนาทำความรู้จักกันล่ะ ห้องเรียนน่าจะสนุกมากขึ้น


เป้าหมาย

 1. นักเรียนตั้งคำถามจากความหมายและประเด็นสำคัญของสาระในวิชาสังคมศึกษาได้
 2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองที่หลากหลายระหว่างครูและนักเรียน


การเตรียมการ

 1. เตรียมใบงานกลุ่ม ในใบงานมีความหมายแบบง่าย ๆ สั้น ๆ ของสาระที่นักเรียนจะได้เป็นไกด์ไลน์ในการตั้งคำถาม (ตัวอย่างอยู่ในไฟล์แนบ)
 2. เตรียมครูสำหรับให้นักเรียนสัมภาษณ์ อาจจะเป็นครูที่เข้าสอนอยู่แล้ว หรืออยากจะชวนเพื่อนครูจากวิชาอื่นมาให้ร่วมคลาสด้วยก็ได้


การดำเนินกิจกรรม

 1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มตามจำนวนสาระ เช่น 5 กลุ่ม ได้แก่ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม
 2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำความเข้าใจความหมายของสาระที่ตัวเองได้ ดูตัวอย่างคำถามที่ถามได้ในหมวดหมู่นี้
 3. นักเรียนตั้งคำถามเพิ่มเติมให้ได้มากที่สุด เขียนลงในใบงาน และเตรียมตัวนำไปสัมภาษณ์คุณครู
 4. เมื่อหมดเวลา จัดที่นั่งให้เป็นรูปวงกลม เพื่อให้ทุกคนได้ฟังการสัมภาษณ์กันอย่างทั่วถึง อ่อ อย่าลืมจัดให้คุณครูที่จะให้นักเรียนสัมภาษณ์อยู่ในวงด้วยนะ
 5. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มถามคำถามที่เตรียมไว้กับคุณครู คุณครูตอบคำถามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นกับนักเรียน ตัวอย่างคำถามที่ครูจะโดนถาม เช่น เงินเดือนคุณครูพอใช้หรือเปล่า ของที่ซื้อมาราคาแพงที่สุดคืออะไร (เศรษฐศาสตร์) ชอบไปเที่ยวที่ไหน อากาศที่ชอบเป็นแบบไหน (ภูมิศาสตร์)
 6. อาจให้นักเรียนบันทึกย่อ ๆ ข้อมูลที่เกิดขึ้นในวงสนทนา เพื่อนำไปสรุปว่าเรารู้จักอะไรเกี่ยวกับชีวิตของคุณครูบ้าง
 7. คุณครูชวนนักเรียนสะท้อนคิดเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนินไป ความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาสังคมศึกษากับชีวิตของคน ๆ หนึ่งที่อยู่ในสังคม


ข้อสังเกต

 1. การชวนครูข้ามกลุ่มสาระฯ มาให้สัมภาษณ์ อาจช่วยให้มีสีสันมากขึ้น รวมถึงคุณครูได้มาเห็นนักเรียนในบริบทห้องเรียนที่ต่างออกไป
 2. ถึงแม้บางคำถามจะดูเป็นเรื่องพื้นฐาน แต่การชวนนักเรียนสะท้อนคิดความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับสังคมเป็นสิ่งสำคัญที่ครูควรเน้นย้ำ
 3. อาจปรับเปลี่ยนให้เป็นการสนทนาระหว่างนักเรียนกันเองก็ได้


Special Thanks

ครูเหนือ จันทร์ธิดา สังขจันทร์ ผู้คอยช่วยเหลือขัดเกลาคาบนี้ให้สนุกขึ้น

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: ลิสต์คำถาม.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 2 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)