icon
profile

ประยุกต์วิทยาการคำนวณสู่ 8กลุ่มสาระฯด้วยอัลกอริทึม

14731

1.นวัตกรรมรูปแบบการสอน 1-3-1 Model เป็นการหลอมรวมระหว่างรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์5Es และ7 ขั้นตอนหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 2.นวัตกรรมสื่อการสอนฝึกการคิด วิเคราะห์ ผ่านกระดานแม่เหล็ก ด้วยองค์ความรู้อัลกอริทึม 3.หลักการสอน อัลกอริทึมรอบตัวเรา เพื่อให้เด็กนำองค์ความรู้ไปวิเคราะห์สิ่งต่างๆรอบตัว

1.นวัตกรรมรูปแบบการสอน 1-3-1 Model เป็นการหลอมรวมระหว่างรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์5Es และ7 ขั้นตอนหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

2.นวัตกรรมสื่อการสอนฝึกการคิด วิเคราะห์ ผ่านกระดานแม่เหล็ก ด้วยองค์ความรู้อัลกอริทึม หลักการออกแบบศาสตร์แห่งวิทยาการคำนวณ

3.หลักการสอน อัลกอริทึมรอบตัวเรา เพื่อให้เด็กๆได้นำองค์ความรู้ไปวิเคราะห์สิ่งต่างๆรอบตัว ตามบริบท สิ่งที่พบในชีวิตประจำวันดาวน๋โหลดสื่อการสอนได้ที่ https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1JEXG8QfJVB7Nk2PsAgUy9qXUxrT37lTc?usp=sharingฝากคอมเม้นต์เป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปและสื่อต่อไปด้วยนะครับ🙏🏽

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(1)
เก็บไว้อ่าน
(1)