icon
เข้าสู่ระบบ

เรียนโภชนาการ ผ่านเกม "Match My Meal"

23700

🥗Match My Meal - เกมถาดหลุม สุ่มเมนู 🍛 🧑เหมาะสำหรับ : 4 ขวบขึ้นไป | เล่น 2-5 คน | 15 นาที ‼ แจกฟรี ไฟล์ Print and Play ของเกม "Match My Meal" เพียงให้รายละเอียดในแบบสอบถาม : https://forms.gle/s1VM6smLMuto2Nor9

Match My Meal - เกมถาดหลุม สุ่มเมนู

[ดูวิธีเล่น] : https://youtu.be/j0_NTyApiJI

เหมาะสำหรับ : 4 ขวบขึ้นไป | เล่น 2-5 คน | 15 นาที


สนใจเกม Match My Meal รบกวนให้รายละเอียดในแบบสอบถาม : https://forms.gle/s1VM6smLMuto2Nor9

แจกฟรี ไฟล์ Print and Play ของเกม "Match My Meal" ถาดหลุมสุ่มอาหาร Print & Play Template สามารถนำไปพิมพ์และประกอบเล่นได้ทันที หรือทดลองเล่นได้ที่ทาง ห้องสมุด TCDC

----


คำแนะนำในการนำไปสอน 

• สามารถใช้ในการสอนตามหลักสูตร เรื่องสารอาหารและโภชนาการที่เหมาะสม

• สามารถใช้ในการสอนการนับจำนวนและการบวกเลข 

--ขณะเล่น--

• ชวนนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับเมนูอาหารในเกม ประเภทอาหาร อาหารท้องถิ่น  

• ให้นักเรียนได้เลือกเมนูอย่างอิสระ ไม่ขัดหรือแทรกแซงการตัดสินใจ 

--หลังเล่น--

• ชวนนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับความชอบ และความรู้ด้านอาหาร แลกเปลี่ยนแนวคิด และ ความสนใจด้านอาหารหรือวัตถุดิบต่าง ๆ 

• ชวนคุยเรื่องโภชนาการที่เหมาะสมกับการ์ดนักเรียนแต่ละใบ  

• แลกเปลี่ยนเรื่องเมนูอื่น ๆ ที่สนใจ และอยากรับประทานในโรงเรียน 


คำแนะนำสำหรับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 6-9 ปี 

มุ่งเน้นให้เด็กเรียนรู้ และสร้างความคุ้นเคยกับอาหารที่หลากหลาย และความเข้าใจในการ

รับประทานอาหารให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสม เช่น Plate Model (ดูรายละเอียดจากเล่มหนังสือเสริมความรู้โภชนาการ หน้า 3) 


คำแนะนำสำหรับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 10+ ปี

เด็กจะเริ่มมีความสนใจในรูปลักษณ์ของตนเองมากขึ้น ควรสร้างทัศนคติที่ดีในการเลือก

รับประทานอาหาร โดยเน้นย้ำให้เลือกอาหารกลุ่มข้าวแป้งไม่ขัดสี และเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน


----

Match My Meal เป็นอีกหนึ่งผลงานที่พวกเรา Wizards of Learning ภูมิใจมาก โดยเฉพาะเมื่อได้นำไปทดสอบทั้งกับเด็กนักเรียน ป.ต้น - ปลาย (อนุบาลก็เล่นได้) ก็มีเสียงตอบรับอย่างดีจนเล่นไม่ยอมเลิกกันเลย รวมถึงครูและผู้ปกครอง ก็มองเห็นว่า เกม Match My Meal เป็นเครื่องมือเพื่อชวนคุยเรื่องโภชนาการให้กับเด็กได้อย่างดี


ขอขอบคุณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ CEA ที่ทำให้เกิดเกมนี้ขึ้นมา

พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเกม Match My Meal นี้จะได้รับการส่งเสริมและผลัดดันให้สามารถเผยแพร่ความน่าสนใจของอาหาร และความรู้เรื่องโภชนาการ ให้กับน้องๆ ทั่วประเทศไทย หรือกว้างไกลไปถึงต่างประเทศได้

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 10

ชื่อไฟล์​: Match My Meal - PNP-2.png

ดาวน์โหลดแล้ว 106 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(3)
เก็บไว้อ่าน
(3)