icon
giftClose
profile

ดวงดารานานาศาสตร์ ส่งเสริมความฉลาดรู้ด้านการอ่าน

18274
ภาพประกอบไอเดีย ดวงดารานานาศาสตร์ ส่งเสริมความฉลาดรู้ด้านการอ่าน

ผู้สอนได้พัฒนานวัตกรรม BWK TEAM MODEL เพื่อใช้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมความฉลาดรู้ด้านการอ่าน โดยบูรณาการความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ จัดแหล่งสืบค้นข้อมูลผ่านคิวอาร์โค้ด นำมาสร้างคำถามตามแนวข้อสอบ PISA บรรจุใส่ดวงดาว เพื่อให้นักเรียนได้ตอบคำถามชิงรางวัล

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 2

ชื่อไฟล์​: คู่มือคัมภีร์ดวงดารานานาศาสตร์.docx

ดาวน์โหลดแล้ว 17 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(1)