icon
เข้าสู่ระบบ

วิชาเศรษฐศาสตร์ ม.1 ( กิจกรรมประเทศของเรา)

16305
ภาพประกอบไอเดีย วิชาเศรษฐศาสตร์  ม.1 ( กิจกรรมประเทศของเรา)

เป็นกิจกรรมจำลองการจัดสรรทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเเละยังสามารถบูรณาการกับวิชาอาเซียนได้ด้วยครับ

1นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 5-7 คนและอาสาสมัคร 1 คนเพื่อช่วยครูในการตรวจสอบสินค้า และให้แต่ละกลุ่มจับฉลากตามหมายเลขที่ครูตั้งให้เป็น 10 ประเทศในอาเซียนดังนี้

หมายเลข 1 ประเทศกัมพูชา

หมายเลข 2 ประเทศลาว

หมายเลข 3 ประเทศไทย

หมายเลข 4 ประเทศฟิลิปปินส์

หมายเลข 5 ประเทศบรูไน

หมายเลข 6 ประเทศเวียดนาม

หมายเลข 7 ประเทศเมียนมาร์

หมายเลข 8 ประเทศมาเลเซีย

หมายเลข 9 ประเทศอินโดนีเซีย

หมายเลข 10 ประเทศสิงค์โปร์

2. ให้นักเรียนในกลุ่มแต่งตั้งคนในกลุ่มเป็น 3 ตำแหน่งของประเทศดังนี้

นายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ตัดสินใจเรื่องต่างๆในกลุ่ม

รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ทำหน้าที่ติดต่อเจรจาต่อรองกับกลุ่มอื่น

รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ ทำหน้าที่นำสินค้าของกลุ่มตนเองมาขาย

         3. ครูแจกอุปกรณ์ได้แก่ กรรไกร กระดาษ ไม้บรรทัด มีดคัดเตอร์ ตามหมายดังนี้

หมายเลข 1 กรรไกร 1 อัน กระดาษ 10 แผ่น ไม้บรรทัด 2 อัน

หมายเลข 2 กระดาษ 20 แผ่น

หมายเลข 3 กรรไกร 3 อัน ไม้บรรทัด 1 อัน

หมายเลข 4 กระดาษ 10 แผ่น ไม้บรรทัด 2 อัน

หมายเลข 5 คัดเตอร์ 1 อัน กระดาษ 20 แผ่น

หมายเลข 6 ไม้บรรทัด 2 อัน คัดเตอร์ 2 อัน

หมายเลข 7 กระดาษ 20 แผ่น ไม้บรรทัด1 อัน คัดเตอร์ 1 อัน

หมายเลข 8 ไม้บรรทัด1 อัน คัดเตอร์ 1 อัน ไม้บรรทัด 1 อัน

หมายเลข 9 กระดาษ 10 แผ่น ไม้บรรทัด 1 อัน

หมายเลข 10 กรรไกร 3 อัน คัดเตอร์ 3 อัน ไม้บรรทัด 3 อัน

  4.  ครูอธิบายวิธีการโดยจะให้แต่ละกลุ่มตัดกระดาษตามขนาด(สมมติเป็นสินค้า)ที่ครูกำหนดโดยคนที่จะมาขายได้คือรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เท่านั้น และคนที่จะออกจากกลุ่มไปเจรจาแลกเปลี่ยนทรัพยากรได้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้นโดยกลุ่มที่ได้เงินจากการขายมากที่สุดจะได้คะแนน     

5.   ครูกำหนดขนาดกระดาษที่นักเรียนต้องผลิตขึ้นคือ สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 4x8 เซนติเมตรจะได้ราคา 1 ดอลล่าร์ หรือวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้วจะได้ราคา 5 ดอลล่าร์

6. นักเรียนลงมือปฎิบัติร่วมกันในกลุ่ม ระหว่างนี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสามรถออกจากกลุ่มตัวเองไปเจรจากับกลุ่มอื่นได้และประเทศใด ในระหว่างประเทศใดทำเสร็จสามรถนำมาตรวจสอบและขายได้โดยจะใช้เวลาในการผลิตทั้งหมด 20 นาที พอหมดเวลาให้นักเรียนทุกประเทศหยุดการผลิตและทำการรวบรวมเงินที่ได้จากการผลิตสินค้าเพื่อเรียงลำดับ

///////////////////////////////////////////////////คุณครูสามารถปรับเวลาได้ตามความเหมาะสมนะครับ อย่างเช่นสินค้าที่เราต้องการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดย มี 2 รอบในระหว่างการทำกิจกรรมได้ ตามในPPTที่เเนบไว้ได้เลยนะครับ นำไปใช้เเล้วกลับมาแชร์กันด้วยนะครับ/////////////////////////////////////////////

หลังจากทำกิจกรรม เราสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ในเรื่องของ ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์

ระดับบุคคลและครัวเรือน

การจัดสรรทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ระดับผู้ผลิต

 ช่วยให้ผู้ผลิตตัดสินใจในการผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งโดยการคำนึงถึงวัตถุดิบ แรงงาน ต้นทุน เพื่อที่จะได้ผลตอบรับหรือกำไรมากที่สุด

ระดับประเทศ

ผู้บริหารประเทศหรือรัฐบาลออกนโยบายเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ


ผลสะท้อนหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมเเล้ว นักเรียนความสนุกเเละก็มีความกะตือรือร้นเเละรู้ส่วนบกพร่องของกลุ่มตนเองที่ไม่สามารถบริหารเวลาได้ดังที่ตั้งใจกันไว้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดสรรทรัพยากรซึ่งทำให้นักเรียนได้ร้จักการวางแผนเเละการทำงานร่วมกันซึ่งครูได้ให้เเต่ละกลุ่มเเบ่งหน้าที่กันหมดเเล้ว ใครมีผลสะท้อนอย่างไรเอามาแชร์กันนะครับ

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 6

ชื่อไฟล์​: เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น.pptx

ดาวน์โหลดแล้ว 39 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(4)