icon
giftClose
profile

กิจกรรมไพ่ยิปซีหนังสือสู่การอ่านอย่างยั่งยืน

31431
ภาพประกอบไอเดีย กิจกรรมไพ่ยิปซีหนังสือสู่การอ่านอย่างยั่งยืน

การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่ตรงกับความต้องการและเหมาะสมกับวัยของนักเรียน เพื่อฟื้นฟูการเรียนรู้และทักษะของนักเรียนที่จัดได้อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา รวมถึงบูรณาการและพัฒนาต่อยอดไปสู่นวัตกรรมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอื่น ๆ ในอนาคตได้

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

จากสถานการรณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบกับกลุ่มนักเรียน ทำให้เกิดการเรียนรู้ถดถอย และทำให้เกิดปัญหาเชิงคุณภาพด้านการเรียนรู้และทักษะของนักเรียน ซึ่งงานห้องสมุดที่ถือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะต่าง ๆ จึงได้เกิดแนวคิดการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่ตรงกับความต้องการและเหมาะสมกับวัยของนักเรียน เพื่อฟื้นฟูการเรียนรู้และทักษะของนักเรียนที่จัดได้อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา รวมถึงบูรณาการและพัฒนาต่อยอดไปสู่นวัตกรรมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอื่น ๆ ในอนาคตได้


วิธีการดำเนินกิจกรรม

ครูบรรณารักษ์และยุวบรรณารักษ์ร่วมกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมโดยประชาสัมพันธ์กิจกรรมในแต่ละห้องเรียน และเสียงตามสายของโรงเรียนโดยมีกิจกรรม ดังนี้

  • กิจกรรมไพ่ยิปซีหนังสือ นักเรียนเลือกไพ่ยิปซีหนังสือที่มีทั้งคำทำนายประจำวัน และข้อมูลของหนังสือ เพื่อเป็นการแนะนำหนังสือของห้องสมุด
  • สมุดสะสมการอ่าน นักเรียนเลือกอ่านหนังสือจากไพ่ยิปซีหนังสือหรือหนังสือ สื่อสารสนเทศอื่น ๆ ในห้องสมุด เพื่อเป็นการตั้งเป้าหมายและสะสมการอ่านส่วนตัวของตนเอง รวมถึงเพื่อรับของรางวัลกับงานห้องสมุด
  • กิจกรรมแนะนำหนังสือผ่านสื่อออนไลน์ นักเรียนแนะนำหนังสือจากไพ่ยิปซีหนังสือหรือหนังสือ สื่อสารสนเทศอื่น ๆ ผ่านช่องทาง Facebook ของตนเองโดยติดแฮชแท็กตามที่กำหนด เพื่อเป็นการแนะนำ เผยแพร่ข้อมูลของหนังสือที่ตนเองได้อ่าน


หากคุณครูท่านใดสนใจติดต่อขอรับไฟล์ไพ่ยิปซีหนังสือได้นะคะ

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 2

ชื่อไฟล์​: ตัวอย่างไพ่ยิปซีหนังสือสู่การอ่านอย่างยั่งยืน กมลชนก.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 160 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(4)