icon
เข้าสู่ระบบ

ปลุก Infinity Stones ในตัวคุณ

301212
ภาพประกอบไอเดีย ปลุก Infinity Stones ในตัวคุณ

เป็นชุดกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจมโนทัศน์การเป็นพลเมืองยุคใหม่ใส่ใจความเป็นไปของโลก การจัดสรรทรัพยากร และการอนุรักษ์เพื่อความสมดุลและยั่งยืน โดยอาศัย Hero และ Infinity Stones มาเป็นสื่อเพื่อจุดประกายการเรียนรู้

สำหรับคุณครูท่านใดที่กำลังหาไอเดียการสอน เรื่อง "การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ" หรือ "ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบธรรมชาติ" หรือ "จิตสำนึกพลเมืองต่อความเป็นไปของโลก" หรือเนื้อหาการสอนอะไรทำนองนี้ วันนี้ ครูก๊อสมี่ (ณัฐภัทร คล้ายสุวรรณ์) จะขออาสามาแชร์ชุดกิจกรรม "ปลุก Infinity Stones ในตัวคุณ" ให้ทุกท่านได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับ


กิจกรรมนี้สอนอะไรนักเรียน?

ทุกครั้งก่อนที่ครูจะออกแบบกิจกรรม เป็นที่แน่นอนว่าเราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าหลังจากจบกิจกรรมแล้ว นักเรียนจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง ผมคาดหวังว่าถ้าจบกิจกรรมนี้แล้วนักเรียนจะได้เรียนรู้สิ่งต่อไปนี้

  1. นักเรียนเข้าใจว่ามนุษย์กับระบบธรรมชาติมีความสัมพันธ์กันอย่างสมดุล หากสมดุลนั้นเสียไปทุกระบบจะได้รับผลกระทบ
  2. นักเรียนสามารถนำเสนอแนวทางการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกด้วยวิธีคิดที่นอกกรอบและทันสมัย (โดยอาศัยพลังวิเศษของ Hero เป็นตัวนำความคิด)
  3. นักเรียนเข้าใจว่าการมีความคิดสร้างสรรค์ การมีจิตใจเพื่อส่วนรวม การใช้ชีวิตไม่ประมาท การไม่หลงอำนาจ การมีวินัย และความเป็นพลโลก ถือเป็นคุณลักษณะสำคัญของพลเมืองในยุคปัจจุบัน
  4. นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะออกไปสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกที่กำลังอยู่ในภาวะวิกฤต


Hero, Infinity Stones และ การเป็นพลเมืองเปลี่ยนโลก

กิจกรรมนี้เริ่มต้นด้วยการที่ครูใช้ชุดวิธีคิดของ Thanos วายร้ายที่โด่งดังจากภาพยนตร์ Avengers ที่มีความเชื่อว่า "สมดุลของโลกถูกทำลายเพราะมนุษย์ที่มีมากเกินไป การจะคืนสมดุลให้กับโลกใบนี้ได้จำเป็นต้องทำให้มนุษยชาติสูญหายไปครึ่งจักรวาล" มาเป็นจุดตั้งต้นของบทสนทนาในกิจกรรมการเรียนครั้งนี้

จากนั้นครูตั้งคำถามชวนคิด 2 ประเด็น คือ "นักเรียนคิดว่าปัจจุบันโลกของเราย่ำแย่ เสื่อมโทรมแบบที่ Thanos กล่าวไว้จริงหรือไม่" และ "นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับวิธีการแก้ไขปัญหาปัญหาของ Thanos ด้วยการทำให้มนุษยชาติครึ่งจักรวาลหายไป"

คำถามทั้งสองข้อจะช่วยสร้างบทสนทนาที่ช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจว่าสมดุลระหว่างมนุษย์กับระบบธรรมชาติเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ปัจจุบันมันกำลังเผชิญภาวะวิกฤต และวิธีคิดง่าย ๆ ด้วยการทำให้คนครึ่งจักรวาลหายไปคงไม่ใช่คำตอบเป็นแน่ ดังนั้นโจทย์สำคัญที่นักเรียนในฐานะพลเมืองคนหนึ่งของโลกต้องทำ คือ สร้างสมดุลระหว่างมนุษย์กับระบบธรรมชาติเพื่อมนุษยชาติทุกคน


จากนั้นครูจะดำเนินเรื่องต่อคล้าย ๆ กับในภาพยนตร์ คือ สมมติให้นักเรียนได้เป็น Hero ที่พยายามจะหยุดความมุ่งหวังของ Thanos เพื่อรักษามนุษยชาติทุกคนบนโลก ด้วยการทำภารกิจเพื่อชิง Infinity Stones กลับมาให้ได้ โดยจะแบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อทำ 5 ภารกิจ ดังนี้


จากกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้ร่วมกันนำเสนอแนวทางการจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน โดยการที่ครูใช้ Hero เป็นตัวขับเคลื่อนการคิดไอเดียนั้น เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนกล้าที่จะคิดนอกกรอบ และเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะทำสิ่งดี ๆ ให้กับสังคมเหมือนกับ Hero

หลังจากที่นักเรียนนำเสนอไอเดียของแต่กลุ่มเสร็จแล้ว ครูจึงค่อยให้นักเรียนสรุปประเด็นและมองหาว่าแนวทางใดบ้างที่เขาในฐานะพลเมืองคนหนึ่งของโลกจะช่วยโลกใบนี้ไว้ได้


เมื่อนักเรียนทำภารกิจสำเร็จ ครูจึงแจ้งให้นักเรียนได้ทราบว่านักเรียนสามารถครอบครองอัญมณีทรงพลัง (Infinity Stones) ทั้ง 6 ชิ้นได้สำเร็จ ซึ่ง Infinity Stones จะเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้แนวทางที่นักเรียนนำเสนอมาข้างต้นขับเคลื่อนได้บรรลุผล แต่นักเรียนทราบหรือไม่ว่าจริง ๆ แล้วอำนาจอันทรงพลังของ Infinity Stones ทั้ง 6 ชิ้นนั้นถูกซ่อนอยู่ภายในตัวของนักเรียนทุกคน ดังนี้


ครูจึงชวนนักเรียนสนทนาว่าคุณลักษณะทั้ง 6 ประการนี้ จะช่วยให้โลกของเราพ้นจากภาวะวิกฤตได้อย่างไร จากนั้นให้นักเรียนนำคุณลักษณะทั้ง 6 ประการเข้าไปบูรณาการกับแนวทางที่แต่ละกลุ่มได้นำเสนอไว้ตอนต้น เพื่อให้เห็นว่าหากทุกคนมีคุณลักษณะทั้ง 6 ประการนี้ แนวทางที่แต่ละกลุ่มวางไว้จะเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรบ้าง

จากนั้นครูจึงกระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ และเชิญชวนให้นักเรียน #ปลุกInfinityStonesในตัวคุณ ด้วยการสร้างคุณลักษณะทั้ง 6 ประการให้เกิดขึ้นในตัวของนักเรียนแต่ละคน เพื่อเปลี่ยนให้โลกของเราน่าอยู่กว่าเดิม


ครูท่านใดที่สนใจอยากลองนำกิจกรรมนี้ไปใช้กับนักเรียนของท่าน ผมได้แนบไฟล์กิจกรรมทั้งรูปแบบ power point และ PDF ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว สามารถนำไปลองใช้ได้เลย ผมยินดีมาก ๆ

สุดท้ายขอขอบคุณ insKru ที่เปิดพื้นที่ให้แชร์ไอเดีย หวังว่าไอเดียนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณครูหลาย ๆ ท่าน หากว่าครูท่านใดลองนำเทคนิคนี้ไปใช้แล้วได้ผลเป็นอย่างไร หรือมีความคิดดี ๆ อยากจะเสริมเพิ่มเติม สามารถแนะนำได้เลยนะครับ

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 2

ชื่อไฟล์​: ชุดกิจกรรม- ปลุก Infinity Stones ในตัวคุณ.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 90 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(17)
เก็บไว้อ่าน
(16)