icon
เข้าสู่ระบบ

กิจกรรม อบรมความรู้เรื่องการคบหามิตรที่น่าคบหาแล

4250
ภาพประกอบไอเดีย กิจกรรม   อบรมความรู้เรื่องการคบหามิตรที่น่าคบหาแล

การเลือกคบหาเพื่อน การพิจารณาว่าใครที่ควรคบหา

1. ขอบเขตเนื้อสาระ    

       การเลือกคบหาเพื่อน การพิจารณาว่าใครที่ควรคบหา

 

2. วัตถุประสงค์ (K-S-A)

        2.1ความรู้ (K)

         ได้รู้ถึงบุคคลใดเป็นกัลยาณมิตรหรือมิตรปฏิรูป

        2.2 ทักษะ (S)

         กิจกรรมเพิ่มทักษะการเรียนรู้เล่นเกมใครที่คอยช่วยเหลือเรายามลำบาก

        2.3 คุณธรรม (A)

         นำหลักการคบหามิตรที่น่าคบ จะนำพาชีวิตพบความเจริญและไม่ตกต่ำ

 

3.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

        3.1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

       การไหว้พระรับศีล และกล่าวเกริ่นเล่นเกมดึงเข้าบทเรียนพูดอธิบายเรื่องมิตรแท้และมิตรเทียม

       3.2 ขั้นกิจกรรม

       มีการเล่นกิจกรรม ใครห่วงเราและช่วยเหลือในยามลำบาก ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ13กลุ่ม ได้5กลุ่ม โดยจับมือต่อกันเป็นแถว ให้ห่วงยางผ่านทุกคนไปในแถวจนถึงคนสุดท้ายแล้วส่งห่วงยางกลับมาที่คนแรก โดยมีกติกา รอบแรกห้ามใช้เสียง ห้ามให้มือหลุดจากกัน รอบที่สองให้พูดและบอกกันได้ แต่มือยังห้ามหลุดจากกัน

        3.3 ขั้นสรุป

       สรุปกิจกรรมถามตอบว่า รอบแรกที่กติกาห้ามใช้เสียงบอกกันทำให้เราทำกิจกรรมใดๆผ่านไปได้ยากและช้าแต่เมื่อเทียบกับรอบที่สองมีการใช้เสียงบอกกันได้ทำให้ทำกิจกรรมได้เร็วและดีกว่ารอบแรก

4.สื่อ/อุปกรณ์

   ห่วงฮูล่าฮูป และสื่อanimation ประกอบการเรียนรู้เรื่องมิตรแท้มิตรเทียม

5.การประเมินผล

   นักเรียนเข้าใจเรื่องการเลือกคบหาเพื่อนที่ดีที่น่าคบและพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่น่าคบหา


ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: 068 พระสุจิต ภูริญาโณ เชียงใหม่.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 4 ครั้ง


แท็กที่เกี่ยวข้อง

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)