icon
เข้าสู่ระบบ

นักสืบน้อยตอนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคสังคมศึกษา ม.1

11551
ภาพประกอบไอเดีย นักสืบน้อยตอนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคสังคมศึกษา ม.1

กิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีทักษะการสังเกต สืบเสาะ รวมถึงรู้จักสิทธิ หน้าที่ ของผู้บริโภค หลักก่อนและหลังซื้อสินค้า ทั้งนี้ในการเรียนเรื่องนี้จะรู้ถึง การบูรณาการหลากหลายวิชา เช่นวิชาสุขะ ในเรื่องโภชนาการอาหาร วิชาศาสนาในเรื่องเครื่องหมายฮาลาล อีกทั้งวิชาศิลปะ ในเรื่องการออกแบบโลโก้ เป็นต้น

ก่อนอื่นขออนุญาตยืมรูปภาพของผู้เกี่ยวข้อง หรือ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องมาใช้เพื่อประกอบการสอนและทางการศึกษามิได้ใช่เพื่อการค้าหรือพาณิชย์แต่อย่างใด


กิจกรรมนักสืบน้อย ตอนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค วิชาสังคมศึกษา ม.1 สาระหน้าที่พลเมือง

1 ครูกล่าวทักทายนักเรียนเราอาจจะถามนักเรียนว่านักเรียนรู้จักกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคไหม หรือจะถามว่า รู้หรือไม่สิ่งของที่เรารับประทานหรือใช้นิ มีที่มาอย่างไร แล้วมันเกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอย่างไร

2 ครูก็ทำการแลกเปลี่ยน ซักถาม รวมถึงอธิบายให้นักเรียนฟัง เกี่ยวกับ ข้อมูล ความหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สัญลักษณ์ รวมถึงโทษ ซึ่งเราในฐานะผู้บริโภคจะต้องพึงตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่ และไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ที่ไม่ประสงค์ดี

3 ครูให้นักเรียนเตรียมฉลากผลิตภัณฑ์ อะไรก็ได้มา

4 ครูให้นักเรียน สืบเสาะ ด้วยการดู อ่าน ตลอดจนการวิเคราะห์ ซึ่งเราสามารถบูรณาการได้ถึงวิชาสุขะ พละในเรื่องโภชนาการอาหาร หรือ วิชาศาสนาในเรื่องเครื่องหมายฮาลาล ตลอดจนวิชาศิลปะ ในเรื่องการออกแบบโลโก้ การใช้สี ตัวหนังสือภาพประกอบ ในการสื่อสารกับผู้บริโภค

5 ให้นักเรียนนำฉลากสินค้าติดลงในกระดาษ A4 โดยให้นักเรียน สืบข้อมูล และเขียนข้อมูลในฉลากสินค้าให้ได้มากที่สุด

6 ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงให้เพื่อนๆภายในห้อง

7 ครูสรุปการเรียนรู้พร้อมทั้งกล่าวชมเชย


ปล โรงเรียนที่ผมทำงานอยู่จะเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่พิเศษ นักเรียนน่ารักมากๆๆ

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 11

ชื่อไฟล์​: 7BBDCDA0-0A3E-4D4E-851C-A49996761F0F.jpeg

ดาวน์โหลดแล้ว 61 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(5)
เก็บไว้อ่าน
(5)