icon
เข้าสู่ระบบ

BINGO ระคน

21552
ภาพประกอบไอเดีย BINGO ระคน

กิจกรรม “BINGOระคน” มีแนวคิดมาจากความถดถอยทางการเรียนรู้ด้านการคำนวณเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ผนวกกับต้องการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้าน (A)Rithemetics จึงได้นำปัญหาดังกล่าวมาแก้ไขด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านบอร์ดเกม BINGOระคน

ผมได้ออกแบบกิจกรรม “BINGOระคน” โดยมีแนวคิดมาจากความถดถอยทางการเรียนรู้ด้านการคำนวณเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ผ่านมาผนวกกับต้องการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้าน (A)Rithemetics จึงได้นำปัญหาดังกล่าวมาแก้ไขด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านการเล่นบอร์ดเกม BINGO ที่นักเรียนมีความคุ้นเคย 

กิจกรรม “BINGOระคน” จะช่วยให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รู้ลำดับการแก้โจทย์เลขระคน ตลอดจนได้พัฒนาทักษะด้านการคำนวณให้คล่องแคล่วมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นยังสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้สนุกสนานได้อีกด้วย


ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 2

ชื่อไฟล์​: นวัตกรรม.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 142 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(1)
เก็บไว้อ่าน
(4)