icon
เข้าสู่ระบบ

เมื่อฉันเป็นมนุษย์ยุคหิน

10724
ภาพประกอบไอเดีย เมื่อฉันเป็นมนุษย์ยุคหิน

จะทำอย่างไรเมื่อเราต้องไปอยู่ในสมัยยุคหิน เราจะต้องมีการสร้างบ้านและทำเครื่องมืออย่างไร เพื่อการอยู่รอดกันดี มาช่วยกันหาวิธีไปพร้อมๆกันเถอะ

การเรียนประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้มีแค่การท่องจำ ทำยังไงจะให้นักเรียนสนุกและอยากเรียนวิชาประวัติศาสตร์

เนื้อหานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ (ยุคก่อนประวัติศาสตร์)


ขั้นสอน

  • คุณครูสอนนักเรียนเกี่ยวกับความเป็นมาของยุคก่อนประวัติศาสตร์ พร้อมให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถาม


  • คุณครูให้นักเรียนทำกิจกรรม "เมื่อฉันเป็นมนุษย์ยุคหิน" ซึ่งมีไอเดียคือ จะทำอย่างไรเมื่อเราต้องไปอยู่ในสมัยยุคหิน เราจะต้องมีการสร้างบ้านและทำเครื่องมืออย่างไร เพื่อการอยู่รอดกันดี มาช่วยกันหาวิธีไปพร้อมๆกันเถอะ


  • จากนั้นคุณครูให้นักเรียนจับกลุ่มทำใบงาน
  • โดยในใบงานจะให้นักเรียนได้เลือกยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่นักเรียนสนใจมากลุ่มละ 1 ยุค
  • พร้อมอธิบายลักษณะความเป็นอยู่กับเครื่องมือที่พบ ตามเนื้อหาที่ได้เรียนมา จากนั้นคุณครูจะถามคำถามกระตุ้นความคิดนักเรียน เพื่อให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดสร้างสรรค์ พร้อมกับทักษะในการคิดวิเคราะห์ในการสร้างเครื่องมือและสร้างบ้านขึ้นมาเอง จากยุคที่ตนเองเลือก

เช่น หากนักเรียนเลือกยุคหินเก่า เครื่องมือที่พบก็จะเป็นจำพวกหินต่างๆ และการสร้างบ้านก็จะอยู่ตามถ่้ำ นักเรียนในแต่ละกลุ่มก็จะคิดขึ้นมาเอง เราจะได้เครื่องมือที่และบ้านแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร แต่ต้องอยู่ในคีเวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับยุคที่นักเรียนเลือก

****ฉะนั้นผลงานในแต่ละกลุ่มก็จะมีไอเดียไม่เหมือนกัน ตามความคิดของแต่กลุ่ม คุณครูจะเป็นผู้แนะนำให้นักเรียนทำเท่านั้น!!!


ผลงานของนักเรียนเมื่อทำเสร็จแล้ว
***เมื่อจบกิจกรรมนักเรียนสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคได้ และนักเรียนเกิดความสนุกสนาน เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ มากกว่าการท่องจำจากในหนังสือ หรือจากการลอกคำตอบกับเพื่อนๆเท่านั้น***

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: ยุคก่อนประวัติศาสตร์.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 52 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(1)
เก็บไว้อ่าน
(7)